Till innehåll på sidan

FAQ för examination

Generella och vanliga frågor och svar för lärare om examination.

Om examinationsformer och utformning av examination
FAQ för examination i datorsal
Zoomnärvaro och övervakning vid tentamen med Zoom
Examinatorns ansvar vid tentamen med Zoom
Stöd studenter vid tentamen med Zoom
Inlämning och bedömning vid tentamen med Zoom
Tekniska problem vid tentamen med Zoom
Övriga frågor