Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tre metoder att sammanväga resultat

Du kan använda tre olika metoder i Canvas för att sammanväga ett omdöme från flera uppgifter. Du kan använda lärandemål, exportera och arbeta i ett externt program eller använda uppgiftsgrupper. Dessa metoder beskrivs på denna sida.

Metod 1: Bedöm med lärandemål i en matris

Denna metod är framförallt aktuell för dig som bedömer varje uppgift direkt utifrån lärandemål men det kan även ställas in för att hantera poäng. Bedömningen sker med en matris av lärandemål som du skapar i förväg. Läs mer på följande sidor:

Metod 2: Exportera och importera, använd externt program

Ett sätt att numeriskt sammanväga omdömen är att ladda ner bedömningsöversikten och bearbeta den i ett externt program, exempelvis Excel. Sedan importerar du resultaten tillbaka till bedömningsöversikten igen. Resultatet måste importeras till en uppgift, så vi rekommenderar att du skapar en ny uppgift för slutresultaten.

Knapparna för att importera och exportera bedömningsöversikten.

Du hittar funktionerna för att importera och exportera i bedömningsöversikten (ovanför uppgiftsnamnet).

Så här gör du:

 1. Skapa en uppgift för slutresultaten. Kom ihåg att ställa in rätt typ av omdöme som ska rapporteras, t.ex. bokstavsomdöme.
 2. Publicera uppgiften.
 3. Exportera hela bedömningsöversikten (blir en CSV-fil).
 4. Bearbeta resultaten och skriv in slutresultatet i kolumnen för den nya uppgiften.
 5. Spara som en CSV-fil. Kom ihåg att formatera som UTF-8 för att specialtecken ska kunna hanteras.
 6. Importera filen till bedömningsöversikten. Canvas kommer att visa vilka ändringar som kommer att göras.
 7. Tryck på ”Spara ändringar” (Save Changes) om allt ser rätt ut.

Följande länkar kan vara till hjälp:

Obs! KTH ger ingen direktsupport för denna typ av sammanvägning. Du kan däremot boka en workshop om att importera och exportera CSV-filer i Canvas: Sammanställ omdömen från olika Canvasrum via Excel (60 min) .

Metod 3: Använd Canvas uppgiftsgrupper

Metod tre är att använda Canvas uppgiftsgrupper (passar bättre när du har en enklare numerisk sammanvägningsmetod). När du skapar uppgifter tilldelar du dem poäng som Canvas använder för att vikta dem mot varandra. Notera att viktningen alltid använder poängen även om du visar omdömet som procent eller bokstavsomdöme.

Om uppgifterna ligger i en uppgiftsgrupp kommer de viktas mot varandra inom gruppen. Du kan även ställa in så att kursens slutresultat beräknas genom att uppgiftsgrupper viktas mot varandra enligt en vald procentsats. Se beräkningsexemplet under nästa rubrik för mer detaljer och läs hur du aktiverar funktionen på följande sida: Hur viktar jag kursens slutomdöme med uppgiftsgrupper? (engelska, community.canvaslms.com)

Beräkningsexempel på hur studenters resultat vägs samman i Canvas

I detta exempel kommer vi räkna på två studenters resultat i en exempelkurs för att visa hur Canvas beräknar med poäng och hur det kan orsaka oväntade resultat. Slutresultatet i exemplet beräknas från två uppgiftsgrupper och en tentamen enligt följande viktning:

 • 20% från uppgiftsgrupp 1.
 • 30% från uppgiftsgrupp 2.
 • 50% från tentamen.

Betygsskalan som används är en av KTH:s standarder som i Canvas kallas “A-F grading scheme (including Fx)”. E uppnås vid minst 45%, C vid minst 55% och så vidare till A vid minst 85%.

Tabell 1. Två studenters resultat på uppgifterna i en exempelkurs. Båda studenterna har samma bokstavsomdöme på alla uppgifter, men olika poäng. Student 1 har högsta poängen möjligt för det bokstavsomdömet medan student 2 har det lägsta.
Moment Möjliga poäng Student 1, poäng och omdöme Student 2, poäng och omdöme
Uppgiftsgrupp 1. Uppgift 10 10 (A) 8,5 (A)
Uppgiftsgrupp 1. Mindre uppgift 5 3,7 (C) 3,3 (C)
Uppgiftsgrupp 1. Viktigt quiz 15 8,1 (E) 7 (E)
Uppgiftsgrupp 2. Stor uppgift 20 20 (A) 17 (A)
Uppgiftsgrupp 2. Quiz 5 4,2 (B) 3,8 (B)
Uppgiftsgrupp 2. Quiz 5 3,2 (D) 2,8 (D)
Tentamen 30 25,2 (B) 22,5 (B)

Uppgiftsgrupp 1

I uppgiftsgrupp 1 ingår tre moment som tillsammans utgör 20 % av betyget. Momenten är:

 • en uppgift på 10 poäng
 • en mindre uppgift på 5 poäng
 • en viktig quiz på 15 poäng.

För student 1 i tabellen blir det sammanvägda resultatet för uppgiftsgrupp 1 (i procent):

\({10+3,7+8,1 \over 10+5+15} = 73\%\)

För student 2 blir samma sammanvägning:

\({8,5+3,3+7 \over 10+5+15} = 63\%\)

Uppgiftsgrupp 2

I uppgiftsgrupp 2 ingår tre moment som tillsammans utgör 30 % av betyget. Momenten är:

 • en stor uppgift på 20 poäng
 • en quiz på 5 poäng
 • en annan quiz på 5 poäng.

För student 1 i tabellen blir det sammanvägda resultatet för uppgiftsgrupp 2 (i procent):

\({20+4,2+3,2 \over 20+5+5} = 91\%\)

För student 2 blir samma sammanvägning:

\({17+3,8+2,8 \over 20+5+5} = 79\%\)

Tentamen

Resultatet från tentamen är inlagt i en uppgift som ligger i en egen uppgiftsgrupp och utgör 50% av det totala resultatet.

För student 1 i tabellen blir resultatet för tentamen (i procent):

\( {25,2 \over 30} = 84\%\)

För student 2 blir resultatet:

\( {22,5 \over 30} = 75\%\)

Totalt i kursen

Det totala resultatet i kursen beräknas enligt viktningen för de olika uppgiftsgrupperna. För student 1 blir totala resultatet:

\((73\%*0,2) + (91\%*0,3) + (84\%*0,5) = 83,9\%\)

Vilket motsvarar ett B i kursen.

För student 2 blir det totala resultatet:

\((63\%*0,2) + (79\%*0,3) + (75\%*0,5) = 73,8\%\)

Vilket motsvarar ett C i kursen.

De två studenterna får alltså olika slutresultat trots att de haft samma bokstavsomdöme på alla uppgifter i kursen, eftersom deras poäng skiljer sig åt.