Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sammanställ omdömen från olika Canvasrum via Excel (60 min)

Har din kurs poänggivande moment uppdelat i flera rum i Canvas, exempelvis bonuspoäng i ett kursrum och tentamen i ett examinationsrum? Denna workshop visar dig som lärare eller examinator hur du sammanställer omdömen med Excel och sedan rapporterar in det till Ladok.

En workshop kan beställas av alla som arbetar på KTH.

Syfte

Du som lärare eller examinatorer får lära dig att sammanställa dina omdömen när de ligger i två olika Canvasrum. Till exempel då bonuspoäng från uppgifter finns i kursrummet men tentans resultat finns i examinationsrummet.

Omdömena exporteras från Canvas, sammanställs i Excel och importeras till Canvas igen för att slutligen rapporteras in till Ladok.

Förberedelser

Förkunskapskrav: Deltagaren har använt Excel tidigare och kan hantera formler i Excel, exempelvis =SUM().

Deltagaren bör ha inlogg i Canvas och tillgång till Excel.

Tidsåtgång

 1 timme.

Lärandemål

Efter avslutad workshop ska deltagarna kunna:

  • överföra resultat från ett Canvasrum till ett annat.
  • använda både Canvas lärandemål och KTH Transfer to Ladok.
  • exportera en snygg Excel-fil från Canvas i CSV-format, som UTF-8 CSV.
  • sammanställa omdömen i Excel i ett format som Canvas accepterar.
  • importera omdömen i CSV-filer till Canvas.