Till innehåll på sidan

Lärandemål i Canvas (75 min)

Denna workshop går igenom hur du som lärare kan lägga in dina målrelaterade betygskriterier i Canvas med funktionen "Lärandemål". Du får även lära dig ställa in måluppfyllelse och testa använda funktionens två översikter för måluppfyllelse.

En workshop kan beställas av alla som arbetar på KTH.

Syfte

Du som lärare introduceras till att använda målrelaterade betygskriterier i Canvas med funktionen Lärandemål. Lärandemål som du lagt in kan du koppla till olika studentaktiviteter, så som uppgifter, och använda för att lämna återkoppling till dina studenter. Återkopplingen kan ges både med och utan poäng.

Under workshoppen kommer vi att lägga till våra målrelaterade betygskriterier till våra kurser i Canvas. Vi kommer även ställa in dem så att vi kan börja följa studenternas utveckling genom målen.

Förberedelser

Alla deltagare behöver ha med sig målrelaterade betygskriterier från en kurs.

Alla deltagare behöver även ett kursrum i Canvas, antingen en tilltänkt kurs eller ett tomt Canvasrum (en sandbox ).

Tidsåtgång

 75 minuter.

Lärandemål

Efter avslutad workshop ska deltagarna kunna: 

  • testa att aktivera funktionsalternativen för

    • bedömningsöversikten för måluppfyllelse.

    • Studentöversikten för måluppfyllelse. 

  • lägga till lärandemål i Canvas. 

  • ställa in måluppfyllelse. 

  • koppla lärandemål till uppgifter. 

  • använda lärandemål i SpeedGrader. 

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-01