Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Omdömesboken i Canvas (60 min)

Vill du som lärare bli bättre på att tolka och använda omdömesboken i Canvas? Denna workshop introducerar omdömesboken i Canvas och dess funktioner. Du får även gå igenom de rekommenderade inställningarna i uppgifter, sammanvägning av omdömen och funktionen Transfer to Ladok.

En workshop kan beställas av alla som arbetar på KTH.

Syfte

Syftet med denna workshop är att lärare får gå igenom användandet av "omdömesboken" (gradebook) i Canvas. Vi börjar från de rekommenderade inställningarna i uppgifter, inkluderat lärandemål, och går igenom bedömningsöversikten och dess funktioner.

Vi kommer även gå igenom sammanvägning av olika omdömen samt export och import av omdömen, om sammanvägningen utförs utanför Canvas.

Förberedelser

Ingen särskild förberedelse krävs.

Tidsåtgång

 1 timme

Lärandemål

Efter avslutad workshop ska deltagarna kunna:

  • Ändra och bestämma bedömningsschema.
  • Använda “Transfer to Ladok”.
  • Hantera uppgiftsgrupper.
  • Ändra och bestämma sammanvägning av olika omdömen.
  • Exportera och importera till Excelark.
  • Hantera omdömespublicering.
  • Växla mellan omdömesvyer.
  • Koppla lärandemål till uppgifter så att de syns i omdömesboken.