Till innehåll på sidan

Använd KTH Import Exams och bedöm i Canvas (60 min)

Vill du och dina kollegor slippa hantera pappershögarna efter examinationen och istället bedöma digitalt? Välkomna till en presentation av funktionen KTH Import Exams, en lösning som gör det möjligt att genomföra en digital bedömning av skannade tentor i Canvas.

En workshop kan beställas av alla som arbetar på KTH.

Syfte

Presentationen är riktad till lärare eller administrativ personal som ska börja använda KTH Import Exams  och sedan göra bedömningen i Canvas SpeedGrader.

Under presentationen tittar vi på hur KTH Import Exams fungerar och importerar inskannade tentor. Importen följs upp av att titta på olika möjligheter för hur bedömningen kan genomföras i Canvas. Exempelvis genom att titta på vilka funktioner som finns och med en diskussion om när Canvasfunktionen "lärandemål" passar att använda.

Vid en mindre grupp diskuterar vi specifika lösningar för just gruppens kurs/kurser.

Förberedelser

Ingen särskild förberedelse krävs.

Tidsåtgång

 1 timme.

Lärandemål

Efter avslutad workshop ska deltagarna: 

  • kunna använda KTH import exams-funktionen. 

  • kunna bedöma/kommentera inskannade dokument i Canvas SpeedGrader. 

  • kunna beskriva och använda Canvasfunktionen lärandemål i SpeedGrader. 

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-01