Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kamratrespons

Funktionen "kamratrespons" (peer review) i Canvas är det verktyg som hjälper dig som lärare och dina studenter utföra kamratåterkoppling på den uppgift eller diskussion som har funktionen aktiverad.

Kamratåterkoppling som koncept

Vid kamratåterkoppling, det som Canvas kallar "kamratrespons" (peer review), läser studenter igenom andra studenters arbeten och återkopplar efter kriterier givna av läraren. Huvudsyftet är att studenterna ska lära av varandra.

Kamratåterkoppling som koncept

Kom igång med kamratrespons i Canvas

Denna guide går igenom bra saker att tänka på vid anordnandet av kamratåterkoppling samt visar hur du kan sätta upp kamratåterkoppling i Canvas med funktionen “kamratrespons” (peer review).

Kom igång med kamratrespons i Canvas