Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kamratåterkoppling som koncept

Vid kamratåterkoppling, det som Canvas kallar "kamratrespons" (peer review), läser studenter igenom andra studenters arbeten och återkopplar efter kriterier givna av läraren. Huvudsyftet är att studenterna ska lära av varandra.

Praxis i akademisk kultur

Kamratåterkoppling är när studenterna läser igenom och ger återkoppling på varandras arbete. Det är en viktig del av högre utbildning och akademisk praxis när forskning publiceras. En ”Uppgift” (Assignment) med funktionen "kamratrespons" (peer review) i Canvas gör det möjligt för studenter att ge återkoppling på en annan students inlämningsuppgifter. Kamratåterkoppling kan hjälpa studenterna att behärska kursens begrepp och lära av varandra samt hjälpa dem att förstå betygskriterierna, eftersom de fått använda dem då de gett återkoppling.

Lära av varandra är huvudsyftet

Huvudsyftet med kamratåterkoppling för dig som lärare är att låta dina studenter ta del av nya synsätt och tankegångar och därmed lära av varandra. Alla inlämningar du som lärare får ta del av har dessutom genomgått en extra granskning.

Kamratåterkoppling kan användas på alla sorters uppgifter och utbildningar. Det är dock viktigt att ha ett genomtänkt syfte med en sådan uppgift, och gärna att det förmedlas till studenterna, precis som för alla andra sorters uppgifter.

Utan ett tydligt syfte kan kamratåterkoppling bli en ökad arbetsbelastning för studenterna utan att de tillfört meningsfull återkoppling. Var därför noga med instruktionerna till studenterna så att återkopplingen de ger blir givande för arbetets utveckling.

Ett sätt att anordna en givande kamratåterkoppling är att utföra den med samma bedömningskriterier som du som lärare hade använt på uppgiften, och kommer använda för den slutgiltiga inlämningen. Studenterna får då en bättre förståelse av bedömningskriterierna samt att kommentarer från kamratåterkopplingen blir mer givande för mottagaren.

Användningsområden

Kamratåterkoppling kan fungera inom ett antal olika områden, till exempel:

  • Studenter som utför flerstegsuppgifter, såsom utökade forskningsprojekt, lämnar in ett utkast till kamratåterkoppling. En annan student kommenterar kvaliten och användning av källor, allmän struktur och argumentets styrka eller svaghet.
  • Studenter i skrivfokuserade kurser kritiserar regelbundet varandras arbete och kommenterar grammatik och syntax samt retorisk teknik.
  • Lärarstudenter kan öva betygssättning i en miljö där lärarna för kursen enkelt kan granska deras arbete.