Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Quizverktyg i Canvas

KTH tillhandahåller tre olika quizverkyg som alla kan användas i Canvas. Quizverktygen New Quizzes och Classic Quizzes finns inbyggda i Canvas, medan Möbius är ett externt verktyg som kan länkas till direkt från Canvas (en LTI). Här hittar du information om verktygen och när du bör använda dessa.

Kom ihåg det pedagogiska perspektivet

Oavsett vilket quizverktyg du väljer att använda dig av, är det bra att du känner till i vilka situationer quiz kan vara lämpliga ur pedagogiskt perspektiv.

Läs mer om olika pedagogiska anledningar till att använda quiz på sidan Funktionen Quiz i Canvas .

De tre quizverktygen

Innan du skapar ett quiz behöver du avgöra vilket quizverktyg som passar bäst för din användning.

New Quizzes – den nya standarden

New Quizzes är Canvas modernare quizverktyg. Det innehåller fler inställningar, frågetyper och modereringsfunktioner än Classic Quizzes och har dessutom ett nytt gränssnitt. Du kan enkelt och smidigt dela material med frågebanker, som kan delas med andra lärare eller kurser.

Obs! För närvarande går det inte att exportera CSV-filer från New Quizzes.

Möbius – hanterar avancerade numeriska beräkningar

Oftast räcker Canvas inbyggda quizverktyg, men om du behöver ett mer avancerat quizverktyg finns Möbius. Möbius utför beräkningar med Maple och är därför bättre lämpat om du behöver skapa frågor där numeriska eller algebraiska beräkningar är en viktig faktor. Du kan alltså beräkna svaret med avancerade formler och automatbedöma svar som innehåller exempelvis ekvationer eller kemisk notation. Möbius har även större möjligheter att slumpa variabler och uppgifter än vad Canvas quizzar kan erbjuda.

Classic Quizzes – kan exportera CSV-filer

Classic Quizzes är Canvas äldre quizverktyg som håller på att bytas ut till New Quizzes. Classic Quizzes finns främst kvar för att den ger dig möjlighet att exportera CSV-filer för studentresponsanalys och stödjer användandet av en API. I annat fall rekommenderar vi att du migrerar dina quiz till New Quizzes.

Vilket quizverktyg ska användas?

New Quizzes rekommenderar vi att du använder i första hand. Quizverktyget har många användbara funktioner och frågetyper som passar väl för de flesta quiz. Det är även enklare att komma igång med New Quizzes än med Möbius och New Quizzes har fler frågetyper än Classic Quizzes.  

Möbius kräver en viss tidsinvestering för att lära sig, så det rekommenderar vi bara om du har behov av dess mer avancerade funktioner. Till exempel om du behöver mer flexibel slumpning, starkare beräkningsmotor eller möjligheten att automatbedöma svar med matematisk eller kemisk notation.

Classic Quizzes håller på att avvecklas i en flerstegsprocess och bör därför bara användas i de fall när New Quizzes saknar en särskild funktion. Nu, januari 2024, betyder det att Classic Quizzes behöver användas om du vill kunna exportera CSV-filer eller om du vill använda en API.

Mer information om frågetyperna i de olika quizverktygen finner du under länkarna här nedanför:

Du kan även läsa mer om Möbius på Möbius fakta .

Kom igång med att skapa quiz

Efter du valt ett quizverktyg är det dags att skapa ditt quiz! Lär dig hur du skapar ett tomt quiz, ställer in önskade inställningar och fyller quizet med frågor på sidan Skapa ett quiz .