Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Miniräknare i Canvas New Quizzes

I Canvas New Quizzes kan du aktivera en inbyggd miniräknare när du skapar ett quiz. Detta gör att studenterna kan stanna kvar i quizet och använda den när de ska göra beräkningsuppgifter. Miniräknaren finns i två varianter: “Enkel” (Basic) och “Vetenskaplig” (Scientific) kalkylator.

Inbyggd miniräknare i New Quiz

Canvas New Quizzes har en inbyggd miniräknare som ett valbart alternativ när ett quiz skapas. När studenterna tar quizet kan de använda miniräknaren utan att flyttas från quizet. Du som lärare kan välja:

 • När miniräknaren visas. Antingen per fråga eller för hela quizet.
 • Typ av miniräknare. Antingen “Enkel” (Basic) eller “Vetenskaplig” (Scientific). En jämförelse finns längst ned på sidan.

Aktivera miniräknaren hela quizet eller per fråga

Miniräknaren aktiveras på olika ställen beroende på om den ska visas för hela quizet eller per fråga.

Obs! Undvik att aktivera miniräknaren både för hela quizet och per fråga, då kommer knappen att vara på olika ställen för olika frågor.

Aktivera för hela quizet

Om du vill aktivera miniräknaren för alla frågor:

 • Navigera till fliken “Inställningar” (Settings) i New Quiz-redigeraren.
 • Aktivera reglaget som heter “Tillåt kalkylator” (Allow calculator).
 • Välj typ av miniräknare, “Basic” eller “Scientific”.

Studenterna hittar knappen för miniräknaren i fältet ovanför quizet och den följer med dem när de skrollar ned på sidan. Knappen kallas “Kalkylator” och har en ikon av en miniräknare.

Aktivera per fråga

Om du vill aktivera miniräknaren per fråga:

 • Gå till frågan som ska ha miniräknare.
 • Öppna “Alternativ” (Options) och bocka för “Visa kalkylatorn på skärmen” (Show on-screen calculator).
 • Välj typ av miniräknare, “Enkel kalkylator” eller “Vetenskaplig kalkylator”.

Knappen ser likadan ut som när miniräknaren är aktiverad för hela quizet men hittas nu vid varje fråga, i översta högra hörnet.

Tillåt samma stöd för alla frågor i ett quiz

Miniräknaren kan ställas in så den bara är tillåten på vissa frågor, men studenterna har fortfarande tillgång till miniräknaren om de kan navigera mellan frågorna som tillåter miniräknare och de som inte gör det. Dock vill studenterna ha kontroll över sin egen tid och i vilken ordning de besvarar frågor, så att låsa ned ordningen är inte att rekommendera.

Rekommendationen för att förhindra otillåten användning av miniräknaren är att separera frågorna till två olika quiz, en med frågor där miniräknare är tillåten och en med frågor som ska besvaras utan miniräknare.

Kom även ihåg att studenterna kan gå mellan två quiz om de båda är tillgängliga samtidigt. Om de två quiz i stället är öppna vid olika tidpunkter kan studenterna inte hoppa mellan dem.

Om Canvas miniräknare inte laddar

Ibland kan det uppstå problem med att miniräknaren inte laddas under ett quiz. Studenterna behöver ladda om sidan för att få miniräknaren att dyka upp igen. Informera gärna dina studenter om denna lösning i exempelvis den inledande texten i quizet. New Quizzes autosparar informationen så studenten kommer inte förlora sina svar.

Om det passar ditt upplägg kan du använda inställningen “En fråga åt gången” (One question at a time) för att få sidan att ladda om för varje fråga.

Funktioner för de två miniräknarna

De två miniräknarna i New Quizzes har olika funktioner tillgängliga.

Enkel miniräknare

Enkel miniräknare i New Quizzes
 • Addition
 • Subtraktion
 • Multiplikation
 • Division.

Vetenskaplig miniräknare

Vetenskaplig miniräknare i New Quizzes.
 • Allt som finns i Enkel.
 • Sparfunktion/minne.
 • Sin, cos, tan, sinh, cosh och tanh, inklusive inverser via knappen "2nd".
 • Val mellan radianer och grader.
 • Procent.
 • Konstanter: π och e.
 • Logaritm: bas 10 och bas e.
 • Invers.
 • Potenser: kvadratiskt och fritext.
 • Roten ur, tredje roten ur och n:te roten ur.
 • Kombinatorik: nPr och nCr.
 • Fakultet.
 • Slumpat tal mellan 0 och 1.
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-28