Till innehåll på sidan

Använda andras material

När du som lärare letar efter bilder och annat material att använda i dina egna presentationer är det viktigt att du har koll på upphovsrätt. Det finns fritt material på webben som du får använda om du inte själv vill skapa exempelvis egna bilder eller video. Läs mer om öppna lärresurser, upphovsrätt och annat som är bra att veta.

Upphovsrätt i undervisning

Enligt upphovsrätten har du som skapar material rätt att bestämma hur andra får använda ditt skapade verk. På samma sätt anger upphovsrätten hur du får använda andras verk. Upphovsrätten börjar gälla automatiskt när ett verk har skapats.

Hittar du exempelvis en bild på nätet måste du ta reda på om du får använda den och hur. Du behöver få tillåtelse från upphovsinnehavaren innan användning. Hittar du ingen kontaktinformation om upphovsinnehavaren får du alltså inte använda bilden.

Du kan frångå att be upphovsinnehavare om lov om du använder material där de redan angett hur materialet får användas, så kallat fritt material. Till exempel bilder med Creative Commons-licens. Upphovsinnehavaren har upphovsrätten men andra får använda materialet på de sätt som upphovsinnehavaren har angett.

Var söker jag efter fritt material?

Via länkarna nedan kan du läsa mer och söka efter fritt material med bland annat Creative Commons:

Creative Commons (CC)

Creative Commons är en global ideell organisation som möjliggör delning och återanvändning av bilder, ljudfiler och videoklipp. Du kan även dela ditt eget material med andra. På Creative Commons webbplats (Creative Commons.org)  kan du lära dig mer om de olika CC-licenserna och hur du kan använda fritt material i dina presentationer och i undervisningen.

Creative Commons Sverige har mer information på svenska om licenssystemet

Frågor om upphovsrätt

Som lärare eller doktorand/forskare kan du få stöd av KTH Biblioteket i frågor kring upphovsrätt, licenser, open science där öppna lärresurser ingår. Boka handledning (KTHB) .

Det finns en riktlinje för intellektuella tillgångar skapade vid KTH (PDF)  som är bra att känna till för dig som är anställd vid KTH.

Open Educational Resources (OER)

Open Educational Resources, öppna lärresurser, är undervisnings- och lärmaterial som du får använda utan kostnad. De här pedagogiska resurserna har ofta licenser för tillstånd att dela, återanvända och ibland även att du kan anpassa dem utan att behöva fråga om tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Kom ihåg att läsa noga vad som gäller för den resurs du vill använda. Exempel på OER: Video, ljud, text, animationer, diagram.

Hur hittar jag öppna lärresurser? (Legala handboken)

OER Commons - Public digital library of open educational resources (på engelska)

Video: "Vad är Creative Commons? "(YouTube)

Av "Webbstjärnan" i samarbete med Internetguider på Stiftelsen för Internetinfrastruktur.SE.

Video: Hitta och använda bilder med Creative Commons (YouTube, på engelska)

Hur man hittar och använder foton som är fria att återanvända och i vissa fall också själv anpassa. Av Open NetworkedLearning.

GDPR

Dataskyddsförordningen handlar bland annat om lagring av personuppgifter på olika digitala ytor och plattformar. För dig som är lärare finns det stöd att få om du känner dig osäker på vad som gäller.

Kontakt

Vill du veta mer om Creative Commons och fritt material? Kontakta oss på e-learning@kth.se  så hjälper vi dig vidare. 

Kontakt och stöd för digital utbildning

 Har du frågor eller önskar du handledning om digitalt lärande?

För support: it-support@kth.se

För pedagogisk support: e-learning@kth.se

Andra kontakter för utbildning

Om du har andra frågor kring utbildning på KTH samlas de uppgifterna på Kontakter för utbildningsstöd på KTH .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-01