Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utnyttja existerande kunskap och stöd

Överkomplicera inte din planering för din kurs med digitala inslag, börja enkelt och med stöd av befintlig kunskap. KTH har många stödresurser och kvalitetssäkrade digitala verktyg som finns till för att användas av dig! Undersök vad dina kollegor använder för olika undervisnings- och bedömningsmetoder för att se om du kan använda någon kombination av dem i din kurs.

Dessa rekommendationer gäller för digital utbildning på KTH, det vill säga campusutbildning eller distansutbildning som använder digitala verktyg. Rekommendationerna på denna sida är fastställda av .

  • Börja enkelt
  • Basera på kunskap
  • Använd i första hand de digitala verktyg som stöds av KTH
  • Utnyttja KTH:s pedagogiska stödresurser
  • Kombinera kompletterande undervisningsmetoder
  • Utforska olika bedömningsmetoder

Anpassa rekommendationerna till din kurs

Varje utbildningssituation är unik och som lärare bör du därför kritiskt förhålla dig till dessa rekommendationer. Fundera på hur de är eller inte är relevanta för just din kurs.

Börja enkelt

Börja med att prova undervisningsmetoder och digitala verktyg som du kan hantera utan att de känns allt för komplicerade. När du känner dig trygg med dessa kan du gå vidare och prova nya och mer komplicerade metoder och verktyg. 

Ta gärna del av följande resurser:

Basera på kunskap

Undervisningsmetoder och digitala verktyg som du överväger att använda har troligen redan använts och utvärderats av många andra. Fråga kollegor, sök på internet samt ta del av litteratur och artiklar. På KTH:s intranät kan du även hitta inspirerande kursrum som lärare på KTH har skapat för riktiga kurser.

Fortbilda dig gärna med hjälp av följande resurser:

Använd i första hand de digitala verktyg som stöds av KTH

Alla digitala verktyg som KTH erbjuder är kvalitetssäkrade genom att bli godkända ur ett säkerhets- och användningsperspektiv. Du kan känna dig trygg med att alla relevanta avtal och personuppgiftsbiträdesavtal är skrivna med leverantören. Du vet även att användbarheten har testats och utvärderats, ofta med ett pilottest i en eller flera aktiva kurser.  

Om du vill komplettera KTH:s utbud med andra digitala verktyg behöver du kvalitetssäkra dem på egen hand, även om verktyget är gratis att använda. Du behöver säkerställa att verktygen uppfyller alla lagkrav och regler, exempelvis för GDPR. Du bör även vara medveten om att KTH bara ger support för digitala verktyg som stöds av KTH.

Följande digitala verktyg stöds av KTH:

Utnyttja KTH:s pedagogiska stödresurser

KTH har ett väl utvecklat pedagogiskt stöd som bland annat inkluderar ett intranät med utbildningsmaterial, webbinarier samt personlig handledning och support. Stödet finns för att utnyttjas, så använd det gärna flitigt. 

Här hittar du de pedagogiska stödresurserna: 

Kombinera kompletterande undervisningsmetoder

Olika undervisningsmetoder och digitala verktyg kan användas för att uppmuntra till lärande på olika sätt. Exempelvis kan diskussionsforum vara bra för reflektion, medan schemalagd undervisning via webbmöte kan vara bra för att skapa kontinuitet och socialt sammanhang. 

Undvik att basera din kurs allt för mycket på föreläsningar. Ett alternativ kan vara att spela in korta föreläsningar och använda tiden när du träffar dina studenter för problemlösning och diskussion.

Ta gärna del av följande resurser:

Utforska olika bedömningsmetoder

Det finns många olika sätt att genomföra bedömning och examination. Använd i möjligaste mån formativa bedömningsmetoder, vilket innebär att studenter löpande utför och får återkoppling på uppgifter under kursen.

Fundera på om du kan ersätta exempelvis en salstentamen med löpande uppgifter, hemtentamen eller muntlig examination. Det är inte ovanligt att man med digitala verktyg kan skapa bedömningsaktiviteter som stämmer bättre överens med ingenjörspraktiken eftersom mycket av det arbete som ingenjörer gör är datoriserat. 

Ta gärna del av följande resurser:

Relaterad läsning

Du som lärare kan använda följande checklista för att försäkra dig om att du kommit ihåg alla förberedelser av ditt kursrum i Canvas: Inför kursstart – checklista för Canvas ​​​​​​​.