Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Pedagogiska guider för distans- och hybridaktiviteter

Många studenter uppskattar möjligheterna med distans- och hybridundervisning. Du som lärare får här guider och råd hur du kommer igång med och utvecklar dina distans- och hybridaktiviteter.

Möjligheter, utmaningar och lösningsförslag

Distansaktiviteter för med sig andra situationer än traditionella salsaktiviteter. Här listas de pedagogiska möjligheterna med distanssituationen och lösningsförslag på de vanligaste utmaningarna: social isolering, ovant arbetssätt samt teknik och verktyg.

Möjligheter, utmaningar och lösningsförslag vid distansaktiviteter

Kom igång med distansaktiviteter över Zoom

Här hittar du som lärare de rekommenderade första stegen för att komma igång med distansaktiviteter som exempelvis föreläsningar, gruppdiskussioner och presentationer.

Kom igång med distansaktiviteter över Zoom

Aktivera dina distansstudenter

På denna sida presenteras hur du som lärare aktivt kan främja interaktiviteten med pedagogiska strategier och digitala verktyg. Guiden tar bland annat upp Canvas, Mentimeter och Zoom, inklusive breakoutrum och Polls.

Aktivera dina distansstudenter

Strategier för hybridaktiviteter

När studenterna deltar både på plats och på distans under synkrona aktiviteter, så kallat "hybrid", behöver du som lärare ha en plan för hur det ska hanteras. Här förklaras olika pedagogiska och tekniska strategier för att få hybridaktiviteter att flyta på så bra som möjligt.

Strategier för hybridaktiviteter

Använd online-whiteboardtavlor för att utveckla din pedagogiska idé

Online-whiteboardtavlor är virtuella och digitala, och deras olika tillämpningar kan hjälpa dig att utveckla dina pedagogiska tankar. De kan bidra till din lektionsplanering, från att förbättra dina föreläsningar till att förändra dina lektioner och kurser. Online Collaborative Whiteboard Platforms (OCWP) kan ersätta flera syften med en traditionell whiteboardtavla. KTH erbjuder flera verktyg för olika scenarier för whiteboardanvändning.

Använd online-whiteboardtavlor för att utveckla din pedagogiska idé