Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kom igång med distansaktiviteter över Zoom

Här hittar du som lärare de rekommenderade första stegen för att komma igång med distansaktiviteter som exempelvis föreläsningar, gruppdiskussioner och presentationer.

Ta stöd av KTH:s rekommendationer

Distansaktiviteter har andra förutsättningar än salsaktiviteter och kräver viss anpassning. Använd dig gärna av KTH:s rekommendationer när du utformar din distansaktivitet.

Planering (utvalda rekommendationer):

 • Börja enkelt
 • Basera på kunskap
 • Använd i första hand de digitala verktyg som stöds av KTH
 • Använd pedagogiska stödresurser

Utförande (utvalda rekommendationer):

 • Ge tydliga instruktioner
 • Förmedla ditt kursupplägg och din förväntan till studenter
 • Var tillgänglig för dina studenter
 • Skapa ett socialt sammanhang.

För mer utförliga förklaringar om planering, genomförande och utvärdering, läs Rekommendationer för lärare, inom digital utbildning .

Utgå från studenternas situation

Öka studenternas interaktivitet

Aktivera dina distansstudenter  ger dig rekommendationer och tips för hur du får dina studenter att vara delaktiga i aktiviteten.

Studenterna vid distansaktiviteter befinner sig i en annan situation än under salsaktiviteter. Exempelvis sitter studenterna sällan i ett lika distraktionsfritt område som en föreläsningssal och kommunikationen via skärmar minskar interaktiviteten.

Bra att tänka på:

 • Vad behöver ändras i formatet för att det ska fungera över Zoom?
 • Vilka verktyg behövs?
 • Hur hanterar du frågor från studenter?
 • Hur lång tid är det mellan de interaktiva momenten?

Om du utgår från studenternas situation när du utformar eller anpassar en aktivitet minskar risken för senare problem. För mer detaljer, läs Möjligheter, utmaningar och lösningsförslag vid distansaktiviteter .

Planera för oväntade situationer

Precis som för salsaktiviteter bör du ha en plan för hur du hanterar oväntade situationer som kan uppstå under aktiviteten du leder. I sal är det exempelvis att du kan alla utrymningsvägar, har ett telefonnummer till tekniker eller vet vad du ska göra om bråk uppstår.

För distansaktiviteter kan det vara hur du:

 • stänger av studenternas mikrofoner och kamera.
 • har kontroll över vilka som är i Zoom.
 • går tillväga vid teknikproblem.
 • går tillväga om du ser en student skadas i deras hem.

Ligg steget före genom att ge dig tid att hitta lösningar innan situationerna uppstår. Ta gärna del av andra lärares lösningar.

Förbered teknik och sal

Distansaktiviteter står och faller med tekniken, så ge dig tid att testa verktygen du tänker använda. Testa dem både som student och som lärare.

Hitta en sal med stöd för distansaktiviteter på campus, eller förbered den miljö du tänker vara i så ljud och bild fungerar. Precis som dina studenter kan du delta i distansaktiviteten varifrån som helst, men uppställningen är viktigare för dig som lärare än det är för studenterna.

När du kommer till salen kan du:

 • Säkerställa att ljudet fungerar väl och att studenterna hör dig.
 • Gå igenom alla kameror du tänker använda och ser till att de fungerar och är korrekt vinklade.
 • Starta upp alla program och digitala verktyg som ska användas under aktiviteten.

Fler tekniska råd hittar du på Tekniska guider för distans- och hybridaktiviteter med Zoom .

För mer information om Zoom, läs Digitala möten med Zoom  och underliggande sidor.