Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Möjligheter, utmaningar och lösningsförslag vid distansaktiviteter

Distansaktiviteter för med sig andra situationer än traditionella salsaktiviteter. Här listas de pedagogiska möjligheterna med distanssituationen och lösningsförslag på de vanligaste utmaningarna: social isolering, ovant arbetssätt samt teknik och verktyg.

Möjligheter med distansaktiviteter

Distansaktiviteter uppskattas av många studenter och fungerar väl för vissa utbildningsaktiviteter. Till exempel föreläsningar, gruppdiskussioner och presentationer.

Följande lista innehåller några av de möjligheter som finns när en aktivitet hålls på distans i stället för på campus:

  • Avstånd och restid är ingen begränsning.
  • Fler vågar ställa frågor när de kan fråga via privata chattmeddelanden.
  • Störningsmoment kan minskas då läraren har större kontroll över mötesrummet.
  • Inkludering och jämlikhet kan öka, speciellt för funktionsnedsatta som ofta har bättre anpassningar i sitt hem än på campus.
  • Digitala verktyg kan introduceras mer naturligt.

Viktigt att notera att vissa möjligheter kräver arbete för att vara effektiva. Exempelvis behöver du som lärare vara kunnig inom Zoom för att ha större kontroll över mötesrummet än du har över en sal.

Pedagogiska utmaningar och lösningsförslag

Distansaktiviteter har andra utmaningar än salsaktiviteter utöver att studenterna fysiskt inte kan interagera med varandra. I tabellerna nedan hittar du några av de vanligaste utmaningarna och lösningsförslag.

Utmaningarna är grupperade efter:

  • den sociala isolering som kan uppstå vid distansaktiviteter
  • att distansaktiviteter är ett ovant arbetssätt för många
  • de utmaningar som kommer från den teknik och verktyg som används.
Utmaningar: Social isolering
Utmaning Lösningsförslag
Ökad känslan av distans, aktiviteten känns som en video för studenterna. Inkludera fler interaktiva moment eller testa en annan pedagogisk modell, exempelvis omvänt klassrum.
Studenterna känner sig isolerade från sina kurskamrater. Uppmuntra sociala träffar och ge plats för det före och efter Zoom-aktiviteter genom att lämna rummet öppet.
Minskad kontakt mellan studenter och lärare. Var mer tillgänglig för studenterna. Exempelvis kan du vara tillgänglig för frågor i Zoom fem minuter innan och efter aktiviteterna.
Utmaningar: Ovant arbetssätt
Utmaning Lösningsförslag
Hemmiljön distraherar lättare. Engagera studenterna oftare, exempelvis med diskussioner eller andra interaktiva moment.
Många kommunikationsvägar gör det otydligt vilken som ska användas. Informera studenterna om hur och när du kan bli kontaktad, gärna i skrift. Upprepa kontaktvägarna i början av aktiviteten och håll dig till dem.
Studenter går iväg från datorn och kan därför inte delta under de interaktiva momenten. Informera studenterna tidigt i kursen om aktiviteterna och möjliga krav på deras utrustning och omgivning. Påminn dem sedan i början av aktiviteten och innan det interaktiva momentet börjar.
Utmaningar: Teknik och verktyg
Utmaning Lösningsförslag
Högre tekniska krav, vilket belyser ojämnlikhet. Informera om verktygen i god tid och var flexibel för andra lösningar för enstaka studenter.
Varje nytt digital verktyg höjer kursens inlärningströskel. Introducera verktygen gradvis och ha en dialog med studenterna om de är vana med andra verktyg som ger liknande upplevelse.

Kom igång med distansaktiviteter

Läs mer om de rekommenderade första stegen för att komma igång med distansaktiviteter, som exempelvis föreläsningar, gruppdiskussioner och presentationer.

Kom igång med distansaktiviteter över Zoom .