Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Aktivera dina distansstudenter

På denna sida presenteras hur du som lärare aktivt kan främja interaktiviteten med pedagogiska strategier och digitala verktyg. Guiden tar bland annat upp Canvas, Mentimeter och Zoom, inklusive breakoutrum och Polls.

Förlusten av socialt sammanhang

Förlusten av ett socialt sammanhang var en av de vanligaste negativa förändringarna studenter kände efter omställningen till distansundervisning i och med covid-19, enligt en studie av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) (2021). När kurserna plötsligt gick från Campus till distans kommunicerade studenterna mindre med sina lärare och med andra studenter än innan.

Varför behöver studenterna aktiveras?

För att studenter ska lära sig som bäst bör de vara aktiva medskapare av kunskapen snarare än passiva mottagare. Detta gör lärande till en social aktivitet.

Distansundervisning saknar de sociala sammankomster mellan studenterna som uppstår naturligt vid fysiska möten. I en fysisk sal kan studenterna exempelvis prata i små grupper före och efter undervisningstillfället. De kan också fråga bordskamraterna under pausen om de ska studera ihop vid ett senare tillfälle. Allt detta är svårt att göra vid distansundervisning.

Ökad interaktivitet på undervisningtillfällena kan leda till att studenterna kommunicerar mer med varandra, både i samband med undervisningtillfället och utanför. Den ökade kommunikationen kan leda till ett ökat socialt välmående bland studenterna samt främjar studenternas aktiva lärande.

Strukturera aktiviteten för interaktion

Ansvaret för att främja interaktiviteten mellan dina studenter ligger på dig som lärare i större grad vid distansutbildning än annars. Du som lärare har mycket mer kontroll över digitala rum än över fysiska. Du måste skapa plats för interaktioner för att studenterna ens ska ha möjligthet att interagera. Exempelvis genom att använda breakoutrum i Zoom eller att du tillåter studenterna att använda sina mikrofoner.

Vi rekommenderar att du strukturerar dina undervisningtillfällen med studentinteraktion i åtanke och vi har därför samlat förslag på digitala verktyg och aktiviteter på denna sida. Testa gärna olika verktyg och aktiviteter, se vilka som passar just dina undervisningtillfällen.

 • Håll Zoomrummet öppet en kvart innan och efter.
 • Var tydlig med syfte och upplägg.
 • Skapa ett sammanhang mellan synkron och asynkron undervisning.

Håll Zoom-rummet öppet en kvart innan och efter

Om du öppnar Zoom-rummet 15 minuter innan undervisningtillfället börjar får studenterna tid på sig att förbereda sig inför undervisningtillfället och prata med sina kurskamrater, liknande hur de vanligen träffas i salen. På samma sätt kan 15 minuter extra i slutet ge studenterna tid att ställa frågor till dig eller till varandra.

Vi rekommenderar att du låter studenterna bestämma över denna tid själva, det vill säga du som lärare undviker att vara aktiv i rummet förutom om du får direkta frågor. Du kan gärna ha kameran och mikrofonen avstängd eller vända dig från kameran och arbeta med något annat. Du kan även ha breakoutrum som studenterna kan gå in i om de vill prata mer ostört, men kom ihåg att stänga ned dem innan undervisningtillfället börjar.

Var tydlig med syfte och upplägg

Det vanligaste upplägget för undervisningtillfällen är föreläsningar med studenterna som passiva lyssnare, speciellt vid distansutbildning. Därför rekommenderar vi att du tydligt förklarar upplägget för dina studenter och vad som kommer förväntas av dem under dina undervisningtillfällen.

När du förklarar hela undervisningtillfällets syfte och upplägg bör du hålla förklaringen kort men tydlig. Målet är att dina studenter förbereder sig mentalt och flyttar sig till en plats där aktiviteten är möjlig. De ska inte distraheras av exempelvis för tidigt utdelade diskussionsfrågor. Du kan ge en mer detaljerad förklaring av aktiviteterna precis innan ni utför dem.

Skapa ett sammanhang mellan synkron och asynkron undervisning

När studenterna studerar ensamma och har undervisningtillfällen på distans är den gemensamma tiden viktigare än någonsin. Integrera gärna dessa synkrona tillfällena med det material och de uppgifter som studenterna ska arbeta med på egen tid, kallat asynkron undervisning. Målet bör vara att både den synkrona och asynkrona utbildningen känns mer givande när de samarbetar snarare än existerar parallellt.

Exempel på arbetssätt:

 • Utnyttja Zoom-tiden till diskussioner över material som studenterna läst på egen tid, den så kallat “Omvänt klassrum”-metoden (Flipped Classroom)
 • Använd samma grupper i Canvas som under diskussioner i Zoom.
 • Arbeta i ett delat dokument eller online Whiteboard både i Zoom och i Canvas.
 • Nämn bra exempel från Canvas på dina undervisningtillfällen och tvärtom.

Läs mer om Omvänt klassrum .

Läs mer om online Whiteboards .

Ställ och besvara frågor systematiskt

Frågor är svårare att hantera spontant när kontakten med studenterna sker genom ett webbmöte eller över text, både att ställa och att ta emot frågor. Därför bör hanteringen av frågor vara systematisk och planerad redan innan undervisningtillfället börjar.

 • Ge plats för flera frågepauser i undervisningtillfället.
 • Ge studenterna tankeställare med ett frågeverktyg (exempelvis Mentimeter eller Polls).
 • Låt studenterna diskutera frågor i breakoutrum.

Ge plats för flera frågepauser under undervisningtillfället

Vi rekommenderar att du besvarar frågor under planerade frågepauser utspridda genom hela undervisningtillfället. Då slipper du hålla koll på uppräckta händer och skrivna frågor i chatten medan du undervisar.

Berätta för studenterna ungefär när du tänker ta frågepauserna och hur de kan ställa frågor till dig. Det är rekommenderat att frågor besvaras muntligt, men ge gärna studenterna möjlighet att ställa frågorna både muntligt och i text.

Anonym insamling av frågor i text är bra för att uppmuntra studenter att ställa frågor de kan tycka är “dumma”. Det ger också dig som lärare mer kontroll över flödet av frågor, så ingen enskild student tar över. Anonym insamling kan exempelvis göras med:

 • Direktchatt till dig i Zoom.
 • Öppna frågor i Mentimeter eller Polls.

Ge studenterna tankeställare med ett frågeverktyg

Att ge studenterna tankeställare med frågeverktyg ger en enkel pedagogisk vinst eftersom det ökar studenternas engagemang och bidrar till interaktivitet. De är även enkla att ta med i de flesta läraktiviteter.

Läs mer på sidorna Aktivera studenter med frågor .

Låt studenterna diskutera frågor i breakoutrum

Studentdiskussioner får naturligt studenterna att vara aktiva och interagera med varandra och Zoom:s breakoutrum är väldigt bra för diskussioner. Med breakoutrum kan du som lärare även hoppa mellan rummen om du är intresserad av studenternas diskussioner.

Exempel på upplägg med metoden EPA (Enskild, Par, Alla):

 1. Du som lärare ställer en diskussionsfråga i Zoom-chatten eller Mentimeter.
 2. Studenterna funderar själva på frågan i någon minut.
 3. Du delar in studenterna i breakoutrum och låter dem diskutera frågan i några minuter.
 4. Alla samlas i huvudrummet igen och får presentera vad de kommit fram till som grupp.

Punkt 4 kan även bytas ut mot att studenterna besvarar frågan i Polls eller Mentimeter. Resultatet kan sedan gås igenom av dig eller diskuteras med studenterna.

Tips:

 • Ha minst tre personer per breakoutrum för att minska risken för att diskussionen inte kommer igång. Tänk på att studenter kan ha problem med internetuppkoppling. Det finns även studenter som lämnar sina datorer under undervisningtillfället, trots att de blivit informerade om att frågor kommer ställas.
 • Uppmuntra studenterna till att ha på kameran på i breakoutrummen. Diskussionerna startar enklare när alla verkar närvarande.

Så här skapar du breakoutrum i Zoom .

Läs mer

Interaktivitet behövs även utanför dina lärarledda aktiviteter. För mer information om hur du ökar interaktiviteten och kommunikationen i hela din kurs, läs sidan Kommunikation och samarbete .