Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Strategier för hybridaktiviteter

När studenterna deltar både på plats och på distans under synkrona aktiviteter, så kallat "hybrid", behöver du som lärare ha en plan på hur det ska hanteras. Här förklaras olika pedagogiska och tekniska strategier för att få hybridaktiviteter att flyta på så bra som möjligt.

Distansaktiviteter är grund för hybrid

För att du ska få ut det mesta av denna sida om hybridaktiviteter är det rekommenderat att du läser sidan Kom igång med distansaktiviteter över Zoom  först. Den går igenom grunderna för att hantera studenter på distans.

Informationen på denna sida kommer fokusera på de unika situationerna som uppstår för studenter deltar både i sal och på distans.

Designa hybridaktiviteter medvetet

Lärare berättar: Erfarenheter av hybridundervisning

En panel av lärare, pedagoger och tekniker samlades för att samtala kring sina delar i hybridundervisningen. De ger även en kort introduktion av olika typer av salar på KTH där hybrid är möjlig i olika former.

Lärare berättar: Erfarenheter av hybridundervisning .

I alla kurser finns det både studenter som helst har en planerad aktivitet på campus och de som hellre har den på distans. Hybridaktiviteter kan vara en kompromiss, där studenterna själva får välja om de är på campus eller deltar på distans över Zoom.

Vissa aktiviteter passar bättre som hybridaktivitet än andra på grund av de utmaningar som kommer från att aktiviteten utförs både i sal och på distans samtidigt. Rekommendationen är därför att du medvetet designar hybridaktiviteten för klara av de vanligaste utmaningarna. En bra början är att ta hjälp av de pedagogiska och tekniska strategier på denna sida.

Pedagogiska strategier

Dessa strategier fokuserar på de pedagogiska förändringar och utmaningar som uppstår vid hybridaktiviteter, och hur du kan arbeta med dem.

Ge samma förutsättningar till sals- och distansstudenter

Studenters upplevelse av hybridundervisning

Avdelning för Lärande på KTH frågade studenter om deras upplevelse av hybridundervisning (undertexter kan aktiveras i fullskärmsläge).

Studenterna som är i salen och de som är på distans över Zoom är två skilda grupper med olika behov. Båda grupperna går dock samma kurs och bör få samma förutsättningar i den mån det går. Studenterna uppskattar även om det är möjligt att gå från sal till distans och tvärtom.

Var närvarande för alla

 • Rikta dig till både salsstudenter och distansstudenterna, exempelvis genom att växla mellan att prata till rummet och till kameran.
 • Be en kollega eller student assistera med distansstudenterna på Zoom. Exempelvis kan de läsa upp frågor från chatten eller ge ordet till de som räcker upp handen i Zoom.

Kommunicera likvärdigt

 • Försök svara på frågor på samma sätt oavsett om de ställs på distans eller i salen. Repetera samtliga frågor för tydlighet.
 • Be salsstudenter att kopplade upp sig på Zoom för att de ska kunna ta del av chatten, polls och andra funktioner.
 • Se till att dela ut allt material digitalt, inte bara utskrivet.

Låt campus- och distansstudenter interagera med varandra

 • Ge salsstudenterna möjlighet att se distansstudenterna och vice versa.
 • Involvera både campus- och distansstudenterna i interaktiva moment, exempelvis gruppdiskussioner.

Informera fullständigt och ofta

Berätta för dina studenter varför du valt hybridformatet och förklara vilket stöd studenterna kan förvänta sig under aktiviteten. Hybridaktiviteter är fortfarande nytt och utförs på olika sätt från kurs till kurs, därför vet studenter inte hur din kurs kommer hantera hybrid förrän du berättar det för dem.

Gå igenom utrustningen som studenterna i sal behöver ha med sig, vilka verktyg som kommer användas och hur alla studenter förväntas använda dem. Behöver salsstudenter också vara uppkopplade på Zoom? Ska ett gemensamt samarbetsverktyg användas eller ska bara studeterna på distans använda det?

Var explicit med aktivititetens struktur och de sociala regler alla ska följa. Exempelvis:

 • Hur ställer studenterna frågor och skiljer det sig mellan campus och distans? Tänk på att muntlig kommunikation ofta gynnar studenter på plats.
 • I vilken ordning får studenterna prata, exempelvis i diskussioner? Ska de räcka upp handen eller ska det flyta på organiskt? Hur säkerställer du som lärare att alla studenter får komma till tals?
 • När förväntas studenterna ha webbkameran igång, om någonsin?
 • När kan studenterna komma till aktiviteten, online och på campus?
 • Hur förväntas studenterna bete sig innan och efter aktiviteten? Exempelvis: kan de prata i Zoom-rummet eller ska de gå in i breakoutrum för att prata?

Studenterna får gärna vara med och påverka de sociala reglerna.

Tekniska strategier

Tekniska råd

För mer råd fokuserade på inställningar av teknik och utrustning, gå till sidorna om Tekniska guider .

Dessa strategier fokuserar på hur du använder tekniken på ett sätt som främjar pedagogiken.

Använd rätt sal och teknik

Planera utrustning och sal utifrån vad du och studenterna ska göra under aktiviteten. Exempelvis kan du kan inte prata med grupper i breakoutrum om du är i samma sal som andra studenter, i alla fall inte med samma högtalare och mikrofon.

KTH har ett flertal salar utrustade med det som krävs för hybridaktiviteter, du rekommenderas använda dem för att förenkla för dig själv. Du kan läsa mer om hybridsalar på sidorna Zoom- och hybridsalar .

Minimera antalet nya verktyg för att minska risken att du eller studenterna blir överväldigade. Du kan även fråga studenterna vad de använt för verktyg tidigare för exempelvis gemensamt skrivarbete och se om du kan använda det verktyget i din aktivitet.

Instruera salsstudenterna i tekniken

I salen kan det finnas teknik som studenterna är ovana vid och behöver instruktioner till, exempelvis en takmikrofon. Ge salsstudentera en genomgång av hur du vill att tekniken ska användas, exempelvis:

 • I vilken mikrofon ska studenterna prata?
 • Är mikrofonen som används alltid igång bör studenterna vara tysta för att inte störe distansstudenterna.
 • Om salsstudenterna är uppkopplade på Zoom, undvik rundgång genom att be dem stänga av sina mikrofoner och högtalare.