Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tekniska guider för distans- och hybridaktiviteter med Zoom

Dessa guider hjälper dig som lärare att förbereda tekniken som används vid distans- och hybridaktiviteter. Till exempel hur du får bra ljud och bild och hur du använder dig av den vanligt förekommande utrustningen.

Studentcitat

"Det mest avgörande är tillräcklig teknisk kompetens hos undervisaren. På lägsta nivå att hen ska veta hur hen ska sätta upp skärmdelning och mikrofon så att föreläsningen blir tydlig, utan störande moment för den som inte är på plats."

Alla råd för distans gäller även för hybrid

Liksom de pedagogiska råden gäller de tekniska råden för distansaktiviteter även för hybridsammanhang. Till hybridsituationen tillkommer salens förutsättningar.

Kontrollera salens tekniska förutsättningar

Innan du genomför din hybridundervisning behöver du ta reda på vilka undervisningssalar du kan använda för hybridundervisning, och vad för teknik som ingår i dessa.

Obs! Olika campus har olika förutsättningar och lokaler.

Salar för hybridundervisning på KTH Campus

På KTH Campus vid Valhallavägen finns olika salstyper där du kan genomföra hybridaktiviteter:

  • Hör- och övningssalar utrustade med hybridfunktion
  • Hybridsalar.

Zoom finns förberett i alla salar med hybridfunktion och hybridsalarna.

Zoom- och hybridsalar på KTH

Studentcitat

"Att både studenterna på plats och online har möjlighet att se och höra väl under föreläsningarna samt kan ställa frågor."

Innehållsförteckning

Dessa sidor hjälper dig hantera de tekniska aspekterna vid distans- och hybridaktiviteter.

Förberedelser i sal

När du är bekväm med tekniken och undervisningssituationen blir distans- eller hybridaktiviteten mer givande för studenterna. Här får du som lärare rekommendationer om hur du förbereder dig tekniskt inför aktiviteterna i sal.

Tekniska förberedelser i sal för distans- och hybridaktiviteter

Zoom

Zoom används vid både distans- och hybridaktiviter på KTH och har ett flertal funktioner som kan öka interaktiviteten i din undervisning. Här får du rekommendationer om hur du förbereder Zoom och salen.

Förbered Zoom för distans- och hybridaktiviteter

Bild och kameror

Studentcitat

"Att föreläsaren ser till att saker som skrivs på tavlan syns för dom som tittar över zoom och att ljud och bild är bra kvalitet."

Sidan guidar dig om hur du jobbar med kameran för att få till en bra video- och bildupplevelse vid din distans- eller hybridaktivitet. Du får även råd för hur du bäst delar svarta tavlan och whiteboard.

Bild och kameror vid distans- och hybridaktiviteter

Ljud och mikrofoner

Sidan guidar dig till hur du väljer rätt mikrofon och sal för din distans- eller hybridaktivitet. Du får även tips om hur du jobbar med mikrofoner för att få till bra ljud.

Ljud och mikrofoner för distans och hybrid

Dela digital skrivplatta och dokumentkamera

Om du behöver dela innehållet som visas på en digital skrivplatta eller under en dokumentkamera, gör du detta i Zoom. Det kan exempelvis röra sig om redan framtaget undervisningsmaterial eller innehåll som skrivs eller ritas i realtid. Du kan skriva eller rita på en platta eller ett vanligt papper under dokumentkameran.

Dela digital skrivplatta och dokumentkamera i Zoom

Om studentcitaten

Studentcitaten är några svar från studenter som svarade på frågor om de viktigaste faktorerna för lyckad hybridundervisning. Enkäten genomfördes i april 2022.