Till innehåll på sidan

Tekniska förberedelser i sal för distans- och hybridaktiviteter

När du är bekväm med tekniken och undervisningssituationen blir distans- eller hybridaktiviteten mer givande för studenterna. Här får du som lärare rekommendationer om hur du förbereder dig tekniskt inför aktiviteterna i sal.

Ta dig tid att ställa i ordning salen

Kom i god tid till salen så du har möjlighet att testa att allting fungerar innan du börjar, även om du undervisat i samma lokal tidigare. Ett program kanske behöver uppdateras eller ett tekniskt problem kan uppstått med någon utrustning.

Har du medhavd utrustning kommer du även behöva extra tid till att ställa upp den korrekt.

Anslut först din dator till salens teknik

Börja med att ansluta din dator till salens teknik när du kommer till lokalen. Hur du ansluter dig och vilken teknik som finns varierar beroende på sal. Det finns hörsalar och övningssalar som utrustats med hybridfunktion och hybridsalar.

Obs! Ska du bara använda medhavd utrustning gäller detta inte dig. Du kan gå vidare till rubriken "Testa all utrustning efter du anslutit din dator".

Hörsalar med hybridfunktion

I samtliga hörsalar med stöd för hybridaktiviteter ansluter du din dator till salen med den orange USB-kabeln. USB-kabeln ansluter salens takmikrofon, dokumentkamera och eventuell kamera.

I dessa hörsalar finns utskrivna instruktioner på lärarbordet för hur du ställer in korrekt inställningar i Zoom.

Övningssalar med hybridfunktion

I övningssalar med stöd för hybridaktiviteter ansluter du din dator till salen med USB-kabeln. USB-kabeln ansluter salens dokumentkamera och dens inbyggda mikrofon.

Hybridsalar

I hybridsalarna finns två alternativ att koppla upp sig till salens teknik. Beroende på vad din dator har för kontakter kan du ansluta dig till salen med en av följande:

Anslutningsdelen av en HDMI-kabel
HDMI-kabel
  1. USB-C kabel. Den hämtar signalen från videokameran, takmikrofonen och dokumentkameran och skickar även ljud och bild till salen från din dator.
  2. HDMI-kabel för bild och ljud till salen från din dator. Även USB-A kabeln behövs för att få signalen från videokameran, takmikrofonen och dokumentkameran.

De olika USB-anslutningar förklaras på sidan Anslut med USB .

Testa all utrustning efter du anslutit din dator

Starta upp alla program och digitala verktyg som ska användas under aktiviteten efter du kopplat din dator till salens teknik. Koppla även in all eventuell medhavd utrustning, exempelvis en egen videokamera.

Kontrollera därefter att:

  • alla inkopplade kameror och mikrofoner finns valbara i Zoom.
  • nätverket fungerar.
  • eventuella trådlösa salsmikrofoner är laddade. Kom ihåg att sätta mikrofonerna på laddning innan du lämnar salen.
  • ljudet låter bra. När studenterna kommer: fråga om de är nöjda med ljudet.
  • kamerorna är inställda att återge det du vill visa på bästa sätt. Kom ihåg dokumentkameran om du tänkt att använda den.
  • du vet hur touchpanelen fungerar om befinner dig i en hör- eller hybridsal. Instruktioner till denna ska finnas i salen.

Testa gärna från både avsändarsidan och mottagarsidan.

För mer information och råd om utrustningen i salarna, läs sidorna:

Kom ihåg att även förbereda Zoom för distans- och hybridundervisning .

Anpassa dig till tekniken

Uttal och kroppsspråk behöver anpassas för att det ska kommuniceras tydligt genom skärm och högtalare. När studenterna är på distans har de svårare att uppfatta nyanser, så du kan behöva förstärka ditt talade och kroppsliga uttryck. Exempelvis genom att artikulera mer och överdriva ditt kroppspråk.

Testa gärna att spela in dig själv för att kunna analysera hur det du vill kommunicera når ut genom en skärm.

Hur du använder tekniken är minst lika viktigt som dess inställningar och kvalité. Läs mer om hur du kan Aktivera dina distansstudenter .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-03