Till innehåll på sidan

Högskolepedagogiska kurser

KTH:s aktuella utbud av kurser i högskolepedagogik publiceras löpande med kursstarter. Mer information och anmälan hittar du under grundkurser och fortsättningskurser sidor. Samtliga grundkurser ges på engelska, men av fortsättningskurserna ges vissa på engelska och andra på svenska.

SUHF - Rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt ömsesidigt erkännande 

Stockholm Trio

Inom ramen för universitetsalliansen Stockholm trio samarbetar vi med Centrum för universitetslärarutbildning (CEUL) vid Stockholm Universitet och Undervisning och Lärande (UoL) vid Karolinska Institutet (KI). Läs mer om Högskolepedagogik med Stockholm trio

En särskild överenskommelse gäller fortsättningskurser, vilket innebär att lärare vid de tre lärosätena har möjlighet att delta i varandras fortsättningskurser utan kostnad i mån av plats.

Fortsättningskurser i högskolepedagogik på Stockholm Universitet

Fortsättningskurser i högskolepedagogik på Karolinska Institutet

Kursstarter och anmälan