Till innehåll på sidan

Högskolepedagogisk utveckling

Här samlas information för dig som lärare i ditt arbete med utveckling av kurser, utbildningsprogram, lärmiljöer och din egna pedagogiska kompetensutveckling. Huvudingångarna är arenor för pedagogisk utveckling och nätverkande, Högskolepedagogik, KTH Scholarship of Teaching and Learning (KTH SoTL) samt material för utvecklingsarbete.

Kalender

KTH SoTL – konferens

sotl logo

The Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) är en metod eller koncept för utveckling av undervisning och lärande i högre utbildning baserad på forskning, beprövad erfarenhet och kollegialitet.
KTH:s egna SoTL-konferens hålls varannat år och är gratis. Läs mer här om den som var 7 mars 2023.
Så var den femte KTH SoTL konferensen - hitta till dokumentationen

Kontakt

kth-sotl@kth.se

Material för utvecklingsarbete

Här samlas olika guider, rekommendationer och exempel som kan vara behjälpliga i aktuella förändringsarbeten. Materialet fylls på successivt. Just nu ligger stort fokus på betygskriterier samt ett utvecklat systematiskt arbete med kursvärderingar och kursanalyser (sca), då båda dessa områden har nyligen förändrade riktlinjer.

Material för utvecklingsarbete

Kontakt

Innehållet fylls på löpande. Om du har frågor eller synpunkter, vänligen kontakta: