Till innehåll på sidan

Utbildningsutveckling och högskolepedagogik

Här samlas information för dig som lärare i ditt arbete med utveckling av kurser, utbildningsprogram, lärmiljöer och din egna pedagogiska kompetensutveckling. Huvudingångarna är arenor för pedagogisk utveckling och nätverkande, Högskolepedagogik, KTH Scholarship of Teaching and Learning (KTH SoTL) samt material för utvecklingsarbete. De högskolepedagogiska kurserna och nätverks- och storträffar går på distans under hösten 2020.

Kalender

Högskolepedagogik

 Här hittar du information om:

  • pedagogisk kompetensutveckling, dess nationella ramverket och vilka möjligheter som ges på KTH,
  • KTH:s högskolepedagogiska råd, som prodekanus sammankallar till tre gånger per år,
  • validering av högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande) från annat universitet,
  • arbetet med att förstärka den pedagogiska meriteringen på KTH.

Till Högskolepedagogik och akademiskt lärarskap på KTH

KTH SoTL

 The Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) är en metod eller koncept för utveckling av undervisning och lärande i högre utbildning baserad på forskning, beprövad erfarenhet och kollegialitet. KTH:s egna SoTL-konferens hålls varannat år. Senaste konferensen var den 28-29 mars 2019.

Till KTH SoTL

Material för utvecklingsarbete

Här samlas olika guider, rekommendationer och exempel som kan vara behjälpliga i aktuella förändringsarbeten. Materialet fylls på successivt. Just nu ligger stort fokus på betygskriterier samt ett utvecklat systematiskt arbete med kursvärderingar och kursanalyser (sca), då båda dessa områden har nyligen förändrade riktlinjer.

Material för utvecklingsarbete

Kontakt

Innehållet fylls på löpande. Om du har frågor eller synpunkter, vänligen kontakta: