Till innehåll på sidan

Utbildningsutveckling och högskolepedagogik

Här samlas information för dig som lärare i ditt arbete med utveckling av kurser, utbildningsprogram, lärmiljöer och din egna pedagogiska kompetensutveckling. Huvudingångarna är arenor för pedagogisk utveckling och nätverkande, Högskolepedagogik, KTH Scholarship of Teaching and Learning (KTH SoTL) samt material för utvecklingsarbete. De högskolepedagogiska kurserna, nätverks och storträffar går på distans under hösten 2020.

Kalender

Högskolepedagogik

  • pedagogisk kompetensutveckling, dess nationella ramverket och vilka möjligheter som ges på KTH,
  • KTH:s högskolepedagogiska råd, som prodekanus sammankallar till tre gånger per år,
  • validering av högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande) från annat universitet,
  • arbetet med att förstärka den pedagogiska meriteringen på KTH.

Till Högskolepedagogik och akademiskt lärarskap på KTH

Material för utvecklingsarbete

Här samlas olika guider, rekommendationer och exempel som kan vara behjälpliga i aktuella förändringsarbeten. Materialet fylls på successivt. Just nu ligger stort fokus på betygskriterier samt ett utvecklat systematiskt arbete med kursvärderingar och kursanalyser (sca), då båda dessa områden har nyligen förändrade riktlinjer.

Material för utvecklingsarbete

Kontakt

Innehållet fylls på löpande. Om du har frågor eller synpunkter, vänligen kontakta: