Utbildningsutveckling och högskolepedagogik

Här samlas information för dig som lärare i ditt arbete med utveckling av kurser, utbildningsprogram, lärmiljöer och din egna pedagogiska kompetensutveckling. Huvudingångarna är arenor för pedagogisk utveckling och nätverkande, Högskolepedagogik, KTH Scholarship of Teaching and Learning (KTH SoTL) samt material för utvecklingsarbete.

Lärarstöd delas upp i "e-lärande" och "utbildningsutveckling och högskolepedagogik"

Dessa webbsidor är under utveckling och är ett resultat av att det beslutats av ansvariga chefer att innehållet, pedagogik och e-lärande, på Lärarstöd (Lärarstödswebben) ska delas upp och ha olika ingångar under utbildningsstöd på intranätet.

Innehållet för ingångarna e-lärande och utbildningsutveckling och högskolepedagogik kommer helt eller delvis att flyttas över eller läggas till under sommaren och hösten 2018, både på svenska och engelska.

Innehåll

Arenor för pedagogisk utveckling och nätverkande

Här beskrivs det KTH-övergripande nätverkandet kring utbildningsfrågor som bland annat sker i Storträffarna och PriU-grupperna.

Läs om KTH-övergripande utbildningsnätverk

Högskolepedagogik

Här hittar du information om:

  • pedagogisk kompetensutveckling, dess nationella ramverket och vilka möjligheter som ges på KTH,
  • KTH:s högskolepedagogiska råd, som prodekanus sammankallar till tre gånger per år,
  • validering av högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande) från annat universitet,
  • arbetet med att förstärka den pedagogiska meriteringen på KTH.

Läs om Högskolepedagogik och akademiskt lärarskap

KTH SoTL

The Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) är en metod eller koncept för utveckling av undervisning och lärande i högre utbildning baserad på forskning, beprövad erfarenhet och kollegialitet. KTH:s egna SoTL-konferens hålls varannat år. Datum för nästa konferens är den 28-29 mars 2019 (eventuella bidrags skickas in efter 10 september 2018).

Läs om KTH SoTL och nästa konferens

Material för utvecklingsarbete

Här samlas olika guider, rekommendationer och exempel som kan vara behjälpliga i aktuella förändringsarbeten. Materialet fylls på successivt. Just nu ligger stort fokus på betygskriterier samt ett utvecklat systematiskt arbete med kursvärderingar och kursanalyser (sca), då båda dessa områden har nyligen förändrade riktlinjer.

Hitta material för ditt utvecklingsarbete

Aktuella webbsidor

Sidor i webbstrukturen som har aktuellt och uppdaterat innehåll är i nuläget (läsperiod 3, 2018):

Målrelaterade betygskriterier

Högskolepedagiska programrådet

KTH SoTL

Kontakt

Innehållet fylls på löpande. Om du har frågor eller synpunkter, vänligen kontakta:

Anna-Karin Högfeldt
Anna-Karin Högfeldt, universitetsadjunkt 087907259
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp