Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studierektorsnätverket

I detta informella nätverk för KTH:s studierektorer på grundutbildningen, utbyts erfarenheter och information i syfte att stärka utbildningen på KTH.

Informellt nätverk för studierektorer

Studierektorsnätverket, som bygger på erfarenheter från PA-nätverket, är ett informellt nätverk där KTH:s studierektorer i grundutbildningen kan utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma frågor och dela information.

Kontakt

Studierektorsnätverket koordineras av Viggo Kann, studierektor i datalogi 1997-2011 och studierektor i teoretisk datalogi sedan 2016, och Anna-Karin Högfeldt, grundare av PA-nätverket och ansvarig för kursen LH217V Att leda utbildningsutveckling.

Anna-Karin Högfeldt
Anna-Karin Högfeldt enhetschef akhog@kth.se 087907259 Profil