Till innehåll på sidan

Storträffar och PriU-grupper

För att stärka samarbete, erfarenhetsutbyte och kontinuerlig kvalitetsstärkning av KTH:s utbildningar har storträffar och PriU-grupper utvecklats under de senaste åren. Samtliga på KTH är välkomna. Storträffarna sker en gång per termin och fångar upp erfarenheter och synpunkter kring ett tiotal teman. De som är bordsledare ansvarar för att summera och formulera hur KTH gemensamt skulle kunna gå vidare. PriU-grupperna samlas runt enskilda specifika teman och träffas under året för att fördjupa diskussionerna och idéutvecklingen.

Vidare läsning

Storträffar för alla på KTH i slutet av varje termin

Vid storträffar diskuteras ett stort utbud av aktuella frågor för KTH:s utbildning. Leif Kari, vicerektor för utbildningen, hälsar samtliga på KTH varmt välkomna till KTH:s storträffar. Storträffen har alltid en god uppslutning av

 • lärare
 • GA (grundutbildningsansvariga)
 • PA (programansvariga)
 • UA (utbildningsadministrativt ansvariga)
 • högskolepedagogiska utvecklare
 • studierektorer
 • UN (Utbildningsnämnden)
 • THS (Studentkåren)
 • KTH:s ledning
 • deltagare från centrala utbildningsförvaltningen

Närmaste storträffar är

 • 4 december 2023 kl 12:30-16:30 (på svenska)
 • 14 maj 2024 kl 12:30-16:30 (på engelska med vissa gruppdiskussioner på svenska)

Inbjudan skickas ut drygt en månad i förväg per mejl och skolornas nyhetsbrev.

Arbetsgrupper för prioriterade frågor för utbildning (PriU)

PriU-grupper är skol- och funktionsöverskridande arbetsgrupper som bildas utifrån tematiserade utvecklingsområden. 

Aktuella teman

 • Bedömnings- och examinationsmetoder
 • Breddad rekrytering och breddat deltagande
 • Digitalisering
 • Framtidens lärandemiljöer, schema och planering
 • Hållbar utveckling
 • JML
 • Studentens perspektiv och inflytande
 • KTH-lärares livslånga lärande

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta någon av koordinatorerna:

Anna-Karin Högfeldt
Anna-Karin Högfeldt
enhetschef 087907259
Innehållsansvarig:akhog@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-08-25