Till innehåll på sidan

Storträffar och PriU-grupper

KTH:s (Kungliga Tekniska Högskolan) fakultetsråd betonar vikten av universitetsövergripande utbyte och lärande som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. För att stärka erfarenhetsutbyte och kontinuerlig kvalitetsutveckling av våra utbildningar arrangeras Storträffen varje termin för all personal och alla studenter, med särskilda grupper som fokuserar på flera tematiska grupper, så kallade PriU-grupper. Samtliga på KTH är välkomna.

Storträffar för alla på KTH

För att främja samarbete och kontinuerlig kvalitetsförbättring har Storträffen till en stor del ett rundabordsformat där deltagarna kan välja mellan olika teman för nätverkande och diskussion. Bordsledarna spelar en avgörande roll när det gäller att sammanfatta och föreslå samarbetsmetoder för att ta itu med varje fråga på KTH. PriU-grupperna är tillgängliga för alla KTH-medlemmar och täcker olika ämnen. Storträffen har alltid en god uppslutning av:

 • lärare
 • GA (grundutbildningsansvariga)
 • PA (programansvariga)
 • UA (utbildningsadministrativt ansvariga)
 • Högskolepedagogiska utvecklare
 • Studierektorer
 • THS (Studentkåren)
 • KTH:s ledning
 • Deltagare från centrala utbildningsförvaltningen

Närmaste storträffen är

Inbjudan skickas ut drygt en månad i förväg per mejl och skolornas nyhetsbrev.

Arbetsgrupper för prioriterade frågor för utbildning (PriU)

PriU-grupper är skol- och funktionsöverskridande arbetsgrupper som bildas utifrån tematiserade utvecklingsområden. 

Aktuella teman

 • Arbetsliv och samverkan
 • Bedömnings- och examinationsmetoder
 • Breddad rekrytering och breddat deltagande
 • Digitalisering
 • Framtidens lärandemiljöer, schema och planering
 • Hållbar utveckling
 • JML
 • Studentens perspektiv och inflytande
 • KTH-lärares livslånga lärande

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta någon av koordinatorerna:

Innehållsansvarig:akhog@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-04-08