Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Storträff för att lösa stora utmaningar – fokus på AI och "Wicked Problems"

Sammanfattning av Storträffen 26 maj 2023

Bildkollage av människor och aktiviteter på Storträffen.
Publicerad 2023-05-30

KTH har en lång historia av utbildningsutveckling och utveckling av vår forskning och samverkan. Vi har en viktig tid framför oss för att förverkliga framtidens utbildning. Under de senaste åren har artificiell intelligens tagit stora steg framåt, vilket har lett till en rad imponerande framsteg inom områden som medicin, transporter och kommunikation. Men samtidigt har vi också stött på utmaningar som inte kan lösas med traditionella metoder, så kallade wicked problems.

En härlig atmosfär av samarbete och gemenskap fyllde Q-huset på KTH Campus när Storträffen en fredag eftermiddag samlade fakultet, personal och studenter för diskussioner kring temat ”Utveckla lärandet och en kultur förlärande i tider av AI och omedgörliga problem”. Evenemanget bjöd på en fängslande keynote av Luigia Brandemarte (en av två mottagare av KTH:s pedagogiska pris 2022), workshoppar, interaktiva demos och insiktsfulla rundabordssamtal.

Introduktion av Leif Kari, vicerektor för utbildning

(på engelska)

Artificiell intelligens

Deltagarna fick möjlighet att fördjupa sig i nya pedagogiska metoder om AI, särskilt om AI och examination. Samtalen utforskade integrationen av artificiell intelligens i bedömningsprocesser, inklusive automatiserad betygssättning och personlig feedback. Deltagarna betonade potentialen för AI att förbättra examinationenseffektivitet, rättvisa och utbildningsresultat, vilket ger upphov till nya vägar för forskning och implementering. Du kan läsa mer om generativ AI och hur det kan påverka dig som lärare här:

Generativ AI – hur påverkas du som lärare?

Omedgörliga problem (wicked problems)

Omedgörliga problem – komplexa och mångfacetterade utmaningar – nämns allt oftare på KTH. Till skillnad från enkla problem med tydliga lösningar kännetecknas "wicked problems" av att de är sammanlänkade, präglas av hög grad av osäkerhet och att det finns många olika perspektiv att ta hänsyn till. Klimatförändringar, fattigdom och tillgång till sjukvård är bra exempel. Att ta itu med dessa frågor kräver innovativa och samarbetsinriktade metoder. Det kräver helhetstänkande, långsiktig planering och kontinuerlig anpassning. De svåra problemen kräver kollektivt engagemang, där intressenter från olika sektorer involveras för att utveckla hållbara och effektiva lösningar.

Luigia Brandimarte talar om sina banbrytande undervisningsmetoder och hur hon tar till sig innovation och tvärvetenskapliga metoder.

Luigia Brandimartes presentation

(på engelska)

Framtidens Utbildning

Per Fagrell, projektkoordinator för programmet Framtidens utbildning presenterade kort de senaste uppdateringarna om programmets aktiviteter. Utöver att nämna podden Fikasnack  visade han en sammanställning av hur projekten, som skolorna och andra organisationer på KTH kommer att påbörja 2023, mappades till programmets ramverk.

Läs mer om Sammanställning av projekt som startar 2023 för framtidens utbildning

Per Fagrell om de senaste uppdateringarna inom Framtidens utbildning

(på engelska)

Dekanus om varför Storträffen är en bra startplattform för att hantera omedgörliga problem

”Kan Storträffen hjälpa oss möta de stora utmaningarna?" frågade dekanus Sofia Ritzén retoriskt, varpå hon listade varför Storträffen erbjuder de förutsättningar som krävs för att kunna jobba med de stora utmaningarna och omedgörliga problem:

  • möta andra människor från olika discipliner med andra perspektiv,
  • lära oss undersöka och jobba utan att ha alla fakta eller veta vart vi ska
  • utmana vårt tankesätt och expandera vår comfort zone.

Sofia utmanade också Storträffen att hjälpa oss gå utanför vår bekvämlighetszon ännu mer.

Hon lyfte också att Luigia adresserade att vi inte bör gå in för att hitta den tekniska lösningen innan vi har identifierat problemet.

Sammanfattningsvis konstaterade Sofia att Storträffen fungerar som en plattform för att utbyta idéer, dela bästa praxis och inspirera varandra att främja KTH:s uppdrag att leverera högkvalitativ utbildning och lösningar som kan hjälpa oss att skapa en mer effektiv och hållbar undervisnings- och inlärningskultur för framtiden.

Sofia Ritzén om "Storträff för stora utmaningar"

(på engelska)

Sammanfattning av bordsledare och slutord av Leif Kari och Anna-Karin Högfeldt

(på engelska)

Spara datumet för höstens Storträff 

 Spara datumet till höstens Storträff måndagen den 4 december kl. 12.00–16.30.

Lägg in Storträffen redan nu i din kalender genom att: Storträffen höst 2023.ics (ics 1 kB)

  1. Ladda ned ics-filen på din dator genom att klicka på filen.
  2. Dra in filen (drag-n-drop) i din kalender.