Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nyheter

 • Storträffen VT 2024: För relevans och kvalitet i utbildningen vid KTH

  Människor som nätverkar
  Publicerad 2024-05-15

  Storträffen vårterminen 2024 erbjöd en plattform för livliga diskussioner och kunskapsutbyte mellan deltagare med många olika bakgrunder. 33 vitt skilda teman med utbildningsanknytning diskuterades i ...

  Läs artikeln
 • Nya fortsättningskurser höst 2024 vid SU för KTH lärare

  Publicerad 2024-04-29

  En särskild överenskommelse gäller fortsättningskurser inom universitetsalliansen Stockholm trio, vilket innebär att lärare vid de tre lärosätena har möjlighet att delta i varandras fortsättningskurse...

  Läs artikeln
 • Anmälan och omröstning är öppen till Storträffen VT-24

  En grupp människor som diskuterar runt bord
  Publicerad 2024-04-15

  Anmälan och omröstning är nu öppen inför vårterminens Storträff som har huvudtema: För relevans och kvalitet i utbildningen vid KTH. Den här Storträffen sker till stora delar på engelska tisdag 14 maj...

  Läs artikeln
 • TU Delft tar initiativ till innovation inom utbildning

  Professor Kristina Edström med logotyp från TU Delft & KTH i bilden
  Publicerad 2024-02-12

  Professor Edström, med 25 års erfarenhet av ingenjörsutbildning vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, kommer att ägna 20 % av sin tid åt IDEE (Innovation in Delft Engineering Education) och säk...

  Läs artikeln
 • Anmäl dig till höstens högskolepedagogiska kurser senast 31 maj!

  En grupp vuxna som tittar på någon
  Publicerad 2024-02-09

  Alla kurser i högskolepedagogik utvecklas enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning och kan räknas in i kravet på 15 hp högskolepedagogisk utbildning för anst...

  Läs artikeln
 • KTH värd för CDIO:s regionala möte – Att förändra ingenjörsutbildningen

   KTH Campus, vinter, snö
  Photo: KTH
  Publicerad 2024-01-12
  Läs artikeln
 • Storträffen ett moment i kvalitetssystemet på KTH

  Flera som stå upp i ett klassrum
  Publicerad 2023-12-08

  Lärare, personal, studenter, forskare och universitetsledning samlades på Storträffen i Q-huset för en dag av dialog och samskapande med fokus på akademins hjärta – studenten. Det blev en dag med insi...

  Läs artikeln
 • Från grundkurs till djupdykning: Studenter återvänder till tekniken!

  En kvinna som håller i en liten kossa
  Madeléne Beckman en av lärarna på kursen
  Publicerad 2023-11-16

  Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan samarbetar för att utbilda framtidens lärare och teknikdidaktiker inom Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, II kurs. Lärarstudenter vi...

  Läs artikeln
 • Anmälan och omröstning är öppen till höstterminens Storträff

  Studenter som jobba tillsammans i en grupp
  Publicerad 2023-11-09

  Anmälan och omröstning är nu öppen inför höstterminens Storträff som har temat Studenten i centrum. Den här Storträffen sker till stora delar är på svenska måndag 4 december kl. 12.30-16.30.

  Läs artikeln
 • Nya Stockholm trio fortsättningskurser våren 2024 vid KI för KTH lärare

  En laptop övanpå en hög med block och papper
  Foto Pixabay
  Publicerad 2023-11-07

  En särskild överenskommelse gäller fortsättningskurser inom universitetsalliansen Stockholm trio, vilket innebär att lärare vid de tre lärosätena har möjlighet att delta i varandras fortsättningskurse...

  Läs artikeln
 • EHE – Enhancing Higher Education 2023

  Ett grupp av människor framför KTH byggnad
  Publicerad 2023-10-26

  Lärande in STEM, från Institution för Lärande, anordnade i samarbete med International Relations Office ett veckolångt kapacitetsuppbyggande utbildningsprogram kallat Enhancing Higher Education progra...

  Läs artikeln
 • Transformation av Naturvetenskap och Teknikutbildning för Antropocen-eran

  Publicerad 2023-10-18

  Anne-Kathrin Peters, lektor på KTH, har säkrat finansiering genom det nationella HP-lyftet, medel för projekt som syftar till att stimulera utveckling och nya kunskaper nationellt inom den högskoleped...

  Läs artikeln
 • VFU (verksamhetsförlagd utbildning) – handledarkurser

  Publicerad 2023-10-11

  Universitetet och kommunerna/stadsdelarna har ett gemensamt uppdrag att samverka kring lärarstudenters VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och att utveckla lärarutbildningarna. KTH har delat kursens 7...

  Läs artikeln
 • Bidragsanmälan är öppen för SU:s Lärarkonferens 2024

  Publicerad 2023-10-09

  SU välkomna KTH lärare att anmäla sitt bidrag till deras lärarkonferensen om undervisning och lärande 2024.

  Läs artikeln
 • Ökad popularitet i KTH:s program för framtidens högstadielärare i teknik och matte

  En person som har uppsikt över en grupp människor som pratar
  Publicerad 2023-10-03

  För många är tanken på att utbilda sig till högstadielärare i teknik och matematik kanske inte den första som kommer i åtanke när man funderar över framtida karriärmöjligheter. Men Kungliga Tekniska H...

  Läs artikeln
 • Kristina Edström utnämnd till Fellow i SEFI

  2 personer som stå framför kameran och kvinnan ta emot ett pris
  SEFI:s ordförande Hannu-Matti Järvinen överlämnar priset till Krisitna Edström. Foto: Conor Mulhern.
  Publicerad 2023-09-25

  Kristina Edström, Universitetslektor vid avdelningen för lärande i STEM vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, har utnämnts till Fellow of the European Society for Engineering Education (SEFI) för sina...

  Läs artikeln
 • Lena Gumaelius utsedd till föreståndare för KTH Global Development Hub

  Lena Gumelius stående utanför ett KTH byggnad
  Publicerad 2023-09-19

  Lena Gumaelius har nyligen utsetts till att bli ny föreståndare för KTH:s ”Global development hub” (GDH). Detta är ett initiativ som skapats på KTH med syfte att främja utbildning och innovation i en ...

  Läs artikeln
 • Anmäl dig till vårens högskolepedagogiska kurser innan 30 November!

  Närbild av människor som lär sig tillsammans
  Publicerad 2023-09-11

  Alla kurser i högskolepedagogik utvecklas enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning och kan räknas in i kravet på 15 hp högskolepedagogisk utbildning för anst...

  Läs artikeln
 • Anmälan har öppnat – CDIO-möte på KTH för framtidens ingenjörer

  CDIO Regional meeting European/UK-Ireland 8-9 Jan 2024 och en bild av KTH logotyp på en byggnad
  Publicerad 2023-09-04

  KTH är stolt värd för det kommande regionala CDIO-mötet för Europa och Storbritannien-Irland den 8 och 9 januari 2024 med en extra möjlighet att delta i en valfri dag den 10 januari som har förändring...

  Läs artikeln
 • Medverka i NU2024 – bidragsanmälan är öppen!

  Bild på SUHF:s nationella högskolepedagogiska konferens som går av stapeln i Umeå den 17—19 juni.
  Publicerad 2023-09-04

  NU-konferensen är en mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Bakom konferensen står Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). NU2024 arrangeras av L...

  Läs artikeln