Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anmälan och omröstning är öppen till höstterminens Storträff

Tema: Studenten i centrum

Studenter som jobba tillsammans i en grupp
Publicerad 2023-11-09

Anmälan och omröstning är nu öppen inför höstterminens Storträff som har temat Studenten i centrum. Den här Storträffen sker till stora delar är på svenska måndag 4 december kl. 12.30-16.30.

Skapa en gynnsam miljö för lärande

Välkommen till en inspirerande eftermiddag om KTH:s utbildningar och undervisning med studenten i centrum! Vi bjuder in lärare, personal, studenter, forskare och universitetsledning till höstens storträff som denna gång fokuserar på det centrala i allt vi gör - studenten. Storträffen erbjuder diskussioner och medskapande om lärmiljöer, livfullt campus, innovativa undervisningsmetoder, mångfald av examinationsformer och de spännande möjligheterna och utmaningarna som artificiell intelligens erbjuder, med studenten i centrum. Oavsett om du vill föra diskussioner om att inkludera personer med funktionsnedsättningar, främja hållbar utveckling och jämställdhet, bidra till en transformering av samhälle och industri, eller ta vidare steg in i en digital undervisningsvärld, är storträffen som vanligt gjord för att vidga ditt perspektiv på högre utbildning, nätverka och ha en trevlig dag. Så låt oss tillsammans sätta studenten i centrum och forma morgondagens utbildning.

Rösta på ämnen när du anmäler dig

Rösta om teman fram t.o.m. 27 november. Därefter är anmälningslänken öppen så länge det finns plats.

Observera att temaröstningen endast utgör underlag inför planeringen så att Storträffskommittén vet vilka bordsdiskussioner som är mest efterfrågade . Du förbinder dig inte till något.

Klicka på nedan "Anmäl & rösta här knappen" för att komma till omröstning och anmälan:

Huvudtalare är Tomas Ekholm – Pristagare, KTH:s pedagogiska pris 2022

Tomas Ekholm UNIVERSITETSLEKTOR KTH

Tomas Ekholm är universitetslektor i matematik vid Skolan för teknikvetenskap (SCI) och tilldelades KTH:s pedagogiska pris 2022. Han är känd för sin förmåga att skapa en god atmosfär i föreläsningssalen och för sin pedagogiska skicklighet. Tomas tror på att fängsla studenterna, skapa intresse och berätta en berättelse under undervisningen. Han betonar vikten av att vara väl förberedd och att undervisningen speglar studenternas vilja att lära.

KTH:s pedagogiska pris

KTH:s pedagogiska pris  delas ut till lärare inom KTH, för framstående insatser inom grund-, avancerad och forskarnivå. Priset om 20 000 kronor delas årligen ut till en eller två personer att användas till resor för förkovran inom ämnet.

THS rapport ”En stol är inte en studieplats”

Maja Rosén Chef för Utbildningsinflytande och Eric Forsell Studiemiljöansvarig ha skrivit rapporten ”En stol är inte en studieplats”. Bristen på tillgängliga studieplatser påverkar studenternas psykiska hälsa och prestation negativt. Detta samband har uppmärksammats av THS, särskilt under pandemin och bekräftades även i en enkätundersökning bland studenter under våren 2023. THS rapport ”En stol är inte en studieplats” om studieplatser för självstudier finns tillgänglig här Rapporten: En stol är inte en studieplats (pdf i drive) .
Rapporten kan även läsas som pdf via nedan QR-kod:

QR-kod till rapporten En stol är inte en studieplats
QR-kod till rapporten En stol är inte en studieplats

Cirkatider för Storträffen

12.00-12.30 – Namnskylt och lunchmacka i Q-huset

12.30-13.15 – Introduktion i Q1

13.25-15.30 – Diskussionsrundor, 3 st, à 30 minuter, med fikapaus mellan runda 2 och 3

15.40-16.30– Summering, avslutning och framåtblick i Q1

16.30-18.00 – Eftersnack i närbelägna reaktorhallen R1  (begränsat antal platser, vi stänger anmälan i formuläret om/när det blir fullt för R1)

Exakta tider, samt innehållet i rundorna, kommer till anmälda i slutet av veckan före storträffen, samt publiceras här Storträffen - Studenten i centrum

Ta med en kollega/medstudent

Om du är van att vara på Storträffen, hjälp gärna dina kanske inte så vana kollegor och medstudenter genom att tipsa dem om varför de borde delta, och hur de kan engagera sig. Varje år sluter nya upp tack vare att nära ledare/chefer/kollegor har uppmuntrat dem att hänga på.

Vad är Storträffen?

  • En välbesökt och aktiv mötesplats, för alla på KTH, oavsett roll och befattning, som arrangeras en gång per termin, på svenska på hösten och engelska på våren.
  • En arena för att diskutera, utveckla och utvärdera allt gällande KTH:s utbildningar på alla nivåer, såsom undervisning, utbildning, lärmiljöer, utbildningsstöd, utbildningsbevakning och studentinflytande!
  • En halvdagsträff som inleds med lunch och introduktion i plenum, efterföljt av tre rundor av diskussioner/demonstrationer/workshoppar/prova-på, där samtliga teman är framröstade av deltagarna. Och sen avslutar vi i plenum med summering och framåtblick.
  • Koordinerad och utvecklad av Institutionen för Lärande (ITM).

Koppling till PriU-grupper

PriU-grupper är kollegiala skol- och funktionsöverskridande arbetsgrupper som bildas utifrån tematiserade utvecklingsområden. Läs mer om kopplingen mellan Storträffen och PriU-grupperna i Storträffens kalenderartikel nedan.

Storträffen - Studenten i centrum

Välkommen önskar Storträffskommittén, som sammankallas av Vicerektor för utbildning Leif Kari och samordnas av Viggo Kann, Anna-Karin Högfeldt, Elizabeth Keller och Sara Nyberg.

Kontakt

Om ni vill komma i kontakt med oss, mejla stortraffen@kth.se