Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Högskolepedagogiska kurser

KTH:s aktuella utbud av kurser i högskolepedagogik publiceras löpande med kursstarter. Mer information och anmälan hittar du under grundkurser och fortsättningskurser sidor. Samtliga grundkurser ges på engelska, men av fortsättningskurserna ges vissa på engelska och andra på svenska.

SUHF - Rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt ömsesidigt erkännande 

Stockholm Trio

Inom ramen för universitetsalliansen Stockholm trio samarbetar vi med Centrum för universitetslärarutbildning (CEUL) vid Stockholm Universitet och Undervisning och Lärande (UoL) vid Karolinska Institutet (KI). Läs mer om Högskolepedagogik med Stockholm trio

En särskild överenskommelse gäller fortsättningskurser, vilket innebär att lärare vid de tre lärosätena har möjlighet att delta i varandras fortsättningskurser utan kostnad i mån av plats.

Fortsättningskurser i högskolepedagogik på Stockholm Universitet

Fortsättningskurser i högskolepedagogik på Karolinska Institutet

Facilitering av grupper och team i högre utbildning – en nationell högskolepedagogisk kurs

Linköpings universitet

Vill du utveckla din förmåga att facilitera (handleda) studentgrupper och förbättra lärandet för dina studenter? Då är detta en kurs för dig. Kursen omfattar en arbetsinsats på 80 timmar (motsvarande 3 hp) och riktar sig till undervisande personal som aktivt använder lärande i studentgrupper. Det är en fördel om du samtidigt faciliterar grupper i din undervisning. Under kursen fördjupar vi oss i fördelar och utmaningar med att använda grupper i undervisningen, gruppsykologiska aspekter så som gruppdynamik, gruppers utveckling, dysfunktionella grupper, kommunikationen inom gruppen och roller i gruppen. Utifrån dessa gruppsykologiska aspekter fördjupar vi oss i facilitatorns roll och möjligheter att stödja grupper och individer samt att hantera konflikter i gruppen. Digitaliseringens påverkan och möjligheter, heterogenitet och intersektionalitet samt kritiskt tänkande löper som en röd tråd genom kursen.

Den pedagogiska formen är naturligtvis baserad på lärande i grupp. Den tar sitt avstamp i problembaserat lärande och bygger vidare på den framgångsrika internationella kursen Open Networked Learning. Det innebär att deltagarnas lärande sker i grupper om 6 till 8 deltagare med en facilitator. Grupperna träffas en till två gånger i veckan, en timme online. Grupperna kommer själva överens om tider. Mellan dessa tillfällen arbetar gruppen asynkront med sitt lärande kring de frågeställningar gruppen kommit överens om. Dessutom träffas alla deltagare i gemensamma webbinarier cirka 10 gånger under kursens gång.

En pilotomgång av kursen startar vecka 46, 2024 (11 november) och pågår fram till vecka 15, 11 april 2025 , med uppehåll över jul- och nyårshelger.

Du är varmt välkommen att anmäla ditt intresse för kursen senast 11 oktober.

Intresseanmälan

Kursstarter och anmälan