Till innehåll på sidan

Grundkurser i högskolepedagogik

Grundkurser i högskolepedagogik är utformade för att ge lärare nödvändiga färdigheter och kunskaper för att effektivt kunna undervisa på KTH. Dessa kurser fokuserar på principer, praxis och teorier för undervisning och lärande som är särskilt anpassade för högre utbildningsmiljöer.

Samtliga grundkurser ges på engelska.

För Doktorander

FLH3000 Grundläggande kommunikations- och undervisningslära

Om kursen - FLH3000 Grundläggande kommunikations- och undervisningslära 3,0 hp

Höst termin 2023

HT2023 kursstart period 1 – 28 augusti 2023

HT2023 kursstart period 2 – 30 oktober 2023

Fullbokat!

Vår termin 2024

VT2024 kursstart period 3 – 22 januari 2024

Anmäl dig här till period 3A tisdagar - FLH3000

Anmäl dig här till period 3B torsdagar - FLH3000

VT2024 kursstart period 4 – 25 mars 2024

Anmäl dig här till period 4 - FLH3000