Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Högskolepedagogik med Stockholm trio

Fortsättningskurser i högskolepedagogik, resurser för pedagogisk utveckling och lärarkonferenser. Det och mer när högskolepedagogiska verksamheterna inom universitetsalliansen Stockholm trio samverkar för att stärka utveckling av undervisning och stödja lärosätenas lärare i sin professionella utveckling.

Inom ramen för universitetsalliansen Stockholm trio samarbetar vi med Centrum för universitetslärarutbildning (CEUL) vid Stockholm Universitet och Undervisning och Lärande (UoL) vid Karolinska Institutet (KI)

Läs mer om universitetsalliansen Stockholm trio

Högskolepedagogiska fortsättningskurser

En särskild överenskommelse gäller fortsättningskurser, vilket innebär att lärare vid de tre lärosätena har möjlighet att delta i varandras fortsättningskurser utan kostnad i mån av plats.

Högskolepedagogiska kurser vid KI

Högskolepedagogiska kurser vid SU

Resurser för universitetslärare

KI och SU erbjuder undervisande medarbetare olika slags stöd kring pedagogisk utveckling. Vi vill gärna uppmuntra dig utforska och använda dig av dessa resurser i din professionella utveckling:

KI:s "Stöd för dig som undervisar"

CeUL:s "Lärarresurser för pedagogisk utveckling"

Lärarkonferenser för utbyte av erfarenheter

Gemensamt för de tre lärosätena är att de vartannat år anordnar en lärarkonferens för sina universitetslärare. Nu öppnar lärosätena dörrarna till dessa konfersenser och bjuder in lärare vid SU, KTH och KI att delta.