Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Verktygslådan - lärande för hållbar utveckling

Hållbar utveckling ska integreras i KTH:s samtliga utbildningsprogram. Som ett stöd för detta arbete har Verktygslådan - Lärande för hållbar utveckling utvecklats.

I Verktygslådan för lärande för hållbar utveckling finns bl. a. exempel på lärandeaktiviteter som var för sig, eller tillsammans, kan användas inom undervisningen kring hållbar utveckling. Här finns även förslag på precisering av Högskoleförordningens övergripande lärandemål för civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, och arkitektutbildningar när det gäller miljö och hållbar utveckling. De preciserade lärandemålen för hållbar utveckling ska ses som rådgivande på KTH för program- och kursutveckling. Ett antal kursmoduler inom de olika dimensionerna av hållbar utveckling har utvecklats – dessa, och mycket annat, finns också presenterade här.

Verktygslådan lärande för hållbar utveckling finns på webben om Miljö och hållbar utveckling