Till innehåll på sidan

Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) vid KTH

SoTL är ett tillvägagångssätt där lärare utvecklar sin praktik genom vetenskapligt analys av undervisning och studenters lärande mot bakgrund av aktuell forskning och kunskap om lärande i högre utbildning. Resultat och lärande delas med kollegor.

Scholarship of Teaching and Learning Konceptet

Begreppet ”Scholarship of Teaching and Learning” har diskuterats internationellt och nationellt i ett antal år och konsensus om vad det betyder, och inte betyder, har långsamt tagit form. Det är inte bara en fråga om ämneskunskap och undervisningsförmåga. Det inkluderar framför allt en långsiktig vetenskaplig strategi genom vilken läraren utvecklar sin undervisning med dokumenterade analyser av praktik och lärande mot bakgrund av aktuell forskning och kunskap om lärande i högre utbildning. Dessutom, och inte minst viktigt, ingår i begreppet att lärande offentliggör och diskuterar sina tankar och resultat med kollegor.

Martha Cleveland-Innes:

”Under de senaste decennierna har undervisning och lärande vid universitet varit i fokus. Scolarship of Teaching and Learning (SoTL) framkom ur Ernest Boyers arbete 1990. Boyer sa att "spetskompetens i klassrummet är alltför ofta undervärderat" och att SoTL betyder "att tillämpa på undervisning av samma krävande utvärderingsstandarder som används i forskning ". Det handlar om "planering, bedömning och modifiering av undervisningen".

KTH SoTL-konferenserna

Huvudsyftet med denna interna konferensserie är att stimulera KTH-lärare att utveckla sin undervisning och lärande genom att beforska, dokumentera och dela med sig av sina utbildningsinsatser. Vi uppmuntrar alla KTH-anställda & studenter som är intresserade av undervisning och lärande att presentera projekt, forskning eller pedagogiskt utvecklingsarbete som du och / eller dina kollegor har gjort.

Vad är SoTL och SoTL-metoden?

I sitt keynote-anförande på KTH SoTL-konferensen 2017 delade Torgny Roxå med sig av sin åsikt om vad SoTL handlar om, samt tillhandahöll förslag till kommunikativa lösningar som kan användas för utveckling av både individer och organisationer.

Deltagande i konferenserna är avgiftsfritt.

Kontaktadress

kth-sotl@kth.se

SoTL-teamet för 2021

Innehållsansvarig:kth-sotl@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-01-07