Till innehåll på sidan

Arenor för pedagogisk utveckling och nätverkande

På KTH finns många möjligheter att delta i nätverkande kring olika frågor som berör utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För akademiska ledare finns särskilda nätverk för erfarenhetsutbyte och samarbeten kring utbildningsutveckling.

KTH-övergripande arenor för utbildningsutveckling

Storträffar och PriU-grupper

KTH:s fakultetsråd betonar vikten av universitetsövergripande utbyte och lärande som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. För att stärka erfarenhetsutbyte och kontinuerlig kvalitetsutveckling av våra utbildningar arrangeras Storträffen varje termin för all personal och alla studenter, med särskilda grupper som fokuserar på flera tematiska grupper, så kallade PriU-grupper.
Storträffar och PriU-grupper

Programansvarigas (PA) nätverk

PA-nätverket syftar till att förtydliga PA-rollen och stimulera innovation inom pedagogisk utveckling i KTH:s cirka 140 utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. Nätverket träffas varje månad och delar information och material genom en gruppwebb.

Programansvarigas (PA) nätverk på KTH

Studierektorsnätverket (SR)

Studierektorsnätverket, som bygger på erfarenheter från PA-nätverket, är ett informellt nätverk där KTH:s studierektorer i grundutbildningen kan utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma frågor och dela information.

Studierektorsnätverket

Konferenser och möten 

En grupp människor i en hörsal

Storträffen våren 2024

Välkommen till en inspirerande eftermiddag om KTH:s utbildningar och undervisning. Vi bjuder in lärare, personal, studenter, forskare och universitetsledning till vårens storträff. 

Huvudtalare är Farazee Asif vinnare av Pedagogiska priset 2023

Läs mer Storträffen våren 2024

KTH logo, Su logo och KI logo

SU:s Lärarkonferens 2024 — meningsfullt lärande i tiden

SU välkomna KTH lärare att anmäla sitt bidrag till deras lärarkonferensen om undervisning och lärande 2024. Stockholms universitets femte biennala Lärarkonferens äger rum torsdagen den 14 mars 2024.

Läs mer och anmäl din bidrag här

Scholarship of Teaching and learning med KTH logo

KTH SoTL konferens

SoTL är en kollegial metod för hur lärare kan utveckla sin undervisning baserat på aktuell forskning och kunskap om lärande i högre utbildning. Alla anställda och studenter på KTH som är intresserade av undervisning och lärande är välkomna. Nästa konferens är mars 2025.

Läs mer om Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) vid KTH

Kontakt