Arenor för pedagogisk utveckling och nätverkande

På KTH finns många möjligheter att delta i nätverkande kring olika frågor som berör utbildning på grund- avancerad och forskarnivå. Som akademisk ledare finns särskilda nätverk för erfarenhetsutbyte och samarbeten kring utbildningsutveckling.

KTH-övergripande arenor för utbildningsutveckling

Namn Beskrivning
Storträffar och PriU-grupper En gång per termin bjuder Vicerektor för utbildning in personal och studentkårsrepresentanter till Storträffar som tar upp prioriterade frågor för KTH:s utbildning. Genom olika grupper för prioriterade frågor för utbildning (PriU-grupperna) kan du aktivt delta i och driva utvecklingsidéer inom särskilda områden.
Programansvarigas (PA) nätverk PA-nätverket syftar till att stimulera innovation inom pedagogisk utveckling på programnivå.
Studierektorsnätverket (SR) SR är ett informellt nätverk där KTH:s studierektorer i grundutbildningen kan utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma frågor och dela information

Konferens: The Scholarship of Teaching and Learning (SoTL)

KTH arrangerar vartannat år en högskolepedagogisk konferens i the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL).

Läs mer om SoTL-metoden och nästa KTH SoTL-konferens

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Anna-Karin Högfeldt
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-16