Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arenor för pedagogisk utveckling och nätverkande

På KTH finns många möjligheter att delta i nätverkande kring olika frågor som berör utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För akademiska ledare finns särskilda nätverk för erfarenhetsutbyte och samarbeten kring utbildningsutveckling.

KTH-övergripande arenor för utbildningsutveckling

Storträffar och PriU-grupper

KTH:s fakultetsråd betonar vikten av universitetsövergripande utbyte och lärande som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. För att stärka erfarenhetsutbyte och kontinuerlig kvalitetsutveckling av våra utbildningar arrangeras Storträffen varje termin för all personal och alla studenter, med särskilda grupper som fokuserar på flera tematiska grupper, så kallade PriU-grupper.
Storträffar och PriU-grupper

Programansvarigas (PA) nätverk

PA-nätverket syftar till att förtydliga PA-rollen och stimulera innovation inom pedagogisk utveckling i KTH:s cirka 140 utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. Nätverket träffas varje månad och delar information och material genom en gruppwebb.

Programansvarigas (PA) nätverk på KTH

Studierektorsnätverket (SR)

Studierektorsnätverket, som bygger på erfarenheter från PA-nätverket, är ett informellt nätverk där KTH:s studierektorer i grundutbildningen kan utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma frågor och dela information.

Studierektorsnätverket

Kalender 

Nätverksträffar 

Stockholm Trio konferens 

Seminarier  

Storträffen 

Konferenser och möten 

En grupp människor i en hörsal

Storträffen våren 2024

Välkommen till en inspirerande eftermiddag om KTH:s utbildningar och undervisning. Vi bjuder in lärare, personal, studenter, forskare och universitetsledning till vårens storträff. 

Huvudtalare är Farazee Asif vinnare av Pedagogiska priset 2023

Läs mer Storträffen våren 2024

KTH logo, Su logo och KI logo

KI:s Utbildningskongress 2024 - Exploring the Human Dimensions of Education

Karolinska universitetet välkomnar KTH-lärare att registrera sitt bidrag till utbildningskongressen Exploring the Human Dimensions of Education som äger rum den 2-3 oktober 2024. Call for abstract är öppet till slutet av maj. Kongressen ordnas på KI:s campus i Solna. Registrering och mer detaljer kring programmet publiceras under maj.

Läs mer och anmäl din bidrag här

Scholarship of Teaching and learning med KTH logo

KTH SoTL konferens

SoTL är en kollegial metod för hur lärare kan utveckla sin undervisning baserat på aktuell forskning och kunskap om lärande i högre utbildning. Alla anställda och studenter på KTH som är intresserade av undervisning och lärande är välkomna. Nästa konferens är hösten 2025.

Läs mer om Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) vid KTH

Kontakt