Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Programansvarigas (PA) nätverk på KTH

PA-nätverket syftar till att förtydliga PA-rollen och stimulera innovation inom pedagogisk utveckling i KTH:s cirka 140 utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. Nätverket träffas varje månad och delar information och material genom en gruppwebb.

Stärka programutvecklingen och PA-rollen

Syftet med ett nätverk för alla cirka 140 programansvariga på grund- och avancerad nivå på KTH är dels att stimulera innovation inom pedagogisk utveckling på programnivå och dels att förtydliga PA-rollen.

PA-nätverket är hybridträffar två timmar varje månad under terminstid och delar information och material på en gruppwebb.

CDIO som utgångspunkt

Normalt inleds träffarna av en kort presentation som följs av diskussion med CDIO  (Conceiving - Designing - Implementing - Operating) som centralt ramverk. Exempel på diskussionsämnen är:

  • genomströmning
  • jämställdhetsintegration
  • progression
  • programsammanhållning
  • ledarskap

Kontakt

PA-nätverket koordineras av:

Anna-Karin Högfeldt
Anna-Karin Högfeldt enhetschef akhog@kth.se 087907259 Profil
Innehållsansvarig:akhog@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-27