Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sammanställning av projekt som startar 2023 för framtidens utbildning

Rosa och gröna lappar på 13 mörkblåa textboxar, klustrade i 5 lökformade lager (A-E).
Projektens primära mappning till ramverkets områden/principer. Rosa projekt är initierade av Framtidens utbildning och genomförs av skolorna (gröna lappar är övriga projekt).
Publicerad 2023-05-10

Projekt för Framtidens utbildning som startas 2023 genomförs av KTH:s skolor eller andra organisatoriska enheter inom eller relaterade till KTH. Tre större teman kan identifieras: programutveckling, hållbarhet och digitalisering. De flesta projekt kan mappas till flera av ramverkets områden och/eller principer. Men även vid en mappning av ett projekts mest dominanta princip, fördelar projekten sig väl över ramverket.

Se en fullständigare översikt av projektens mappning mot ramverkets områden/principer i tabellen längre ned på sidan.

Observera att projektuppgifterna är de som är aktuella idag. Andra förkortningar (akronymer) som används, utöver projektförkortningarna, förklaras i ren ruta längst ned på sidan.

Skolornas projekt

ABE

 • ABE1) Integrerat livslångt lärande​
 • ABE2) Omedgörliga problem i en hållbar kontext​
 • ABE3) Designstudions pedagogiska landskap på KTH:s arkitektutbildning idag + imorgon​​.

EECS

 • EECS1) Framtidens HING-program i data- och elektroteknik (med CBH5+6)​
 • EECS2) Utveckling och implementering av masterprogram i Hållbar digitalisering​
 • EECS3) Lärarteam och kritiska vänner​
 • EECS4) Mångfald i examination inom program​

SCI

 • SCI1) Nulägesanalyser för ombyggnad av program​ – Farkostteknik- resp. Flyg- och rymdteknikprogrammet – hur väl de förbereder studenterna för ett hållbart transportsamhälle

 • SCI2) Förstudie för storskalig examination ​

 • SCI3) Flexibelt inspelat material för aktivt lärande​ ​

 • SCI4) Progression av friläggningsförmåga ​​

 • SCI5) Datadriven antagning till masterprogram ​

 • SCI6) Integrering av ämnes- och yrkesrollsnära HU och JML​.

CBH

 • CBH1) Digital och kontinuerlig examination​
 • CBH2) Breddad rekrytering till industrirelevanta masterprogram​
 • CBH3) Ökad genomströmning
 • CBH4)Utveckling av programstrukturer på avancerad nivå

Samordning och utveckling av högskoleingenjör tillsammans med EECS​1:

 • CBH5) Omnibus – tillgång till ett Makerspace utanför arbetstid​
 • CBH6) Fiat lux – tillgång till personliga utvecklingssystem​

ITM

 • ITM1) Utvecklad och förbättrad digitalisering av Basåret​​
 • ITM2) En ingång – flera utgångar på grundläggande nivå​​ – HING-utveckling
 • ITM3) Modularisering av studier på avancerad nivå – grundläggande förändring av ett masterprogram
 • ITM4) Integrering av fysiska och remote experimentella lärandemiljöer.

Övriga projekt

Tekniska Högskolans Studentkår (THS)

THS1) Ett livfullt studiesocialt campus

Fakultetsrådet (FR)

FR1) Nytt kvalitetssystem – programuppföljning vartannat år

FR2) Nytt kvalitetssystem - årlig uppföljning av kurser

Mer om projekten som startar 2023

Lyssna på podd om projekten

Lyssna på poddavsnitt 6 av Fikasnack om utvecklingsprojekten  på Spotify / Youtube / KTH Play .

Delta vid Storträffen 26 maj

Framtidens utbildning kommer presentera projekten muntligt och via affischer. Beroende på hur röstningen (röstningsdeadline är 12 maj) går kommer vissa projekt ha egna diskussionbord. Det planeras även eftersnacket för fortsatt diskussion (troligt i Reaktorhallen). Se program, rösta (senast 12/5) och anmäl dig till Storträffen

Läs på webben

Projekten är precis i uppstartsfas. När mer information finns, kommer den att publiceras på webbsidorna för Framtidens utbildning .

Tre tematiska huvudkluster

Vissa projekt skulle kunna listas under flera teman, men denna klustring är inte absolut, utan endast en exmplifierande fingervisning.

Programutveckling

 • Designstudions pedagogiska landskap på KTH:s arkitektutbildning idag + imorgon​​ (ABE3)

 • Ökad genomströmning (CBH3)

 • Utveckling av programstrukturer på avancerad nivå (CBH4)

 • Framtidens HING-program i data- och elektroteknik (EECS1 med CBH5, CBH6​)

 • En ingång – flera utgångar på grundläggande nivå​​ – HING-utveckling (ITM2)

 • Modularisering av studier på avancerad nivå – grundläggande förändring av ett masterprogram (ITM3)

 • Nulägesanalyser för ombyggnad av program – Farkostteknik- resp. Flyg- och rymdteknikprogrammet (SCI1)

Hållbarhet

 • Omedgörliga problem i en hållbar kontext (ABE2)​

 • Utmaningsdriven utbildning (CDE) inom Global Development Hub (IS2)
 • Utveckling och implementering av masterprogram i Hållbar digitalisering​ (EECS2)

 • Integrering av ämnes- och yrkesrollsnära HU och JML (SCI6)

Digitalisering

 • Förstudie för storskalig examination (SCI2)​
 • Digital och kontinuerlig examination (CBH1)​
 • Flexibelt inspelat material för aktivt lärande​ (SCI3)​
 • Datadriven antagning till masterprogram (SCI5)​
 • Integrering av fysiska och remote experimentella lärandemiljöer (ITM4)​
 • Utvecklad och förbättrad digitalisering av Basåret (ITM1)​​

Mappning till ramverkets områden och principer

Ramverket för Framtidens utbildning utgörs av 13 principer som klustras i 5 områden (A–E). Projektens mappning till ramverket presenteras i tabellform nedan. I tabellen betyder *programutveckling, **hållbarhet, ***digitalisering.

Område/princip Projektets primära mappning mot området/principen  Även dessa projekt kan mappas mot området/principen
A – STUDENTERNAS FÖRMÅGOR CBH3*, EECS2*/**/***, SCI1*, SCI6** EECS1*
P1: Väsentliga ämneskunskaper SCI2***, SCI4 CBH3*, CBH5*, CBH8*, CBH9*, SCI3***
P2: Förmåga att hantera omedgörliga problem för en hållbar samhällsutveckling ABE2, IS2 ABE3*, CBH3*, (CBH5*)
B – PEDAGOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR ITM1***, ABE3* SCI1*
P3: Aktivt studentcentrerat lärande SCI3*** ABE2, CBH3*, CBH5*, EECS1*, EECS4, ITM2*, ITM3*, SCI2***, SCI4, SCI6**
P4: Bedömning och examination för lärande CBH1***, EECS4, SCI2***, DF1 ABE2, CBH5*, ITM2*, ITM3*, SCI4, SCI6**
P5: Öppna experimentella miljöer CBH8*, CBH9*, ITM4*/**/*** EECS1*
C – STÖDJANDE FÖRUTSÄTTNINGAR x x
P6: Livfullt campus THS1 CBH8*, CBH9*, SCI3***
P7: Ett användarorienterat verksamhetsstöd SCI5***, VS1, VS2, VS3, VS4 ABE1, ABE3*, SCI2***
P8: Flexibla strukturerade studievägar CBH5***, EECS1*, ITM2*, ITM3* SCI1*
D – UTBILDNINGSKULTUR EECS3 x
P9: En utvecklande utbildningskultur x CBH3*, SCI1*, SCI2***, SCI3***, SCI4, SCI6**
P10: Kontinuerlig kompetensutveckling i lärarrollen x ABE1, ABE2, EECS4, SCI1*, SCI2***, SCI3***, SCI6**
P11: Ett ledningssystem för kvalitetsutveckling FR1, FR2 CBH5*
E – OMVÄRLDENS KRAV OCH SAMHÄLLETS BEHOV x x
P12: Breddad rekrytering och deltagande CBH2 CBH3*, CBH8*, CBH9, EECS1*, SCI1*, SCI6**
P13: Integrerat livslångt lärande ABE1, IS1 EECS2*/**/***, ITM2*, ITM3*

Förkortningar som används på sidan (utöver projektnamnens förkortningar)

HING = högskoleingenjörsprogram

ABE = Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

CBH = Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

EECS = Skolan för elektroteknik och datavetenskap

ITM = Skolan för industriell teknik och management

SCI = Skolan för teknikvetenskap