Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Från handlingsplan till verkstad

Foto: Två leende kvinnor står bredvid varandra inomhus. Bakom deras ryggar är ett stort fönster.
Helene Rune och Katarina Jonsson Berglund leder utvecklingsarbetet framåt som präglas av stort engagemang från många medarbetare inom KTH. Foto: Theresia Köhlin.
Publicerad 2023-05-11

Utbildningsstöd har fyra prioriterade delområden i handlingsplanen för samgåendeprojektet. Förankringen av områdena är gedigen och nu påbörjas det konkreta utvecklingsarbetet.

De prioriterade delområdena är:

  • hantering av in- och utresande studenter,
  • examinationsadministration,
  • meritvärdering av masterutbildning och
  • administration av doktorander.

– Vi identifierade tidigt de här fyra utvecklingsområdena, vid en heldags-workshop med inbjudna chefer och medarbetare från utbildningsstödet vid skolorna, avdelningen för utbildningsstöd på VS och ledningskansliet, säger Helene Rune, administrativ chef vid Skolan för teknikvetenskap (SCI).

Medarbetare inom utbildningsadministrationen och fakulteten har därefter bidragit med information om vad som konkret behöver utvecklas inom respektive område. Katarina Jonsson Berglund, chef för avdelningen utbildningsstöd (EDO) är tydlig med att nya prioriteringar och omprioriteringar kan behöva göras längre fram.

– Arbetet med framtidens utbildning, och andra pågående projekt och utredningar, påverkar vilket utbildningsadministrativt stöd KTH behöver framöver. Vi måste därför vara ödmjuka och flexibla inför framtida krav.

Katarina Jonsson Berglund säger vidare att företrädare för framtidens utbildning och prefektrådet ställer sig bakom de utvecklingsområden som finns i handlingsplanen.

– Ett tydligt medskick från prefektrådet är att inte ändra på sådant som fungerar bra inom administrationen, säger Helene Rune.

Samordna och rensa för likvärdigt stöd

Just nu pågår arbete med att ta fram en gemensam och samordnad process för bokning av tentavakter och den administrativa hanteringen inför och under tentamensperioderna. Ett pilotprojekt förbereds, där medarbetare vid alla skolor deltar.

– Det finns en del pengar att spara för KTH när vi har utvecklat en effektivare hantering av examinationsadministrationen – en hantering som också innebär att överbokningar och dubbelbokningar av vakter upphör, konstaterar Helene Rune.

Katarina Jonsson Berglund lyfter det pågående arbetet inom meritvärdering av masterutbildning.

– Vi samordnar nu det här stödet, så att det blir likvärdigt inom skolorna. Och tillsammans med framtidens utbildning bedrivs ett projekt för datadriven meritvärdering.

Också inom administrationen av doktorander finns det behov av att enhetliggöra rutiner och stöd, och att ta fram mallar.

– Vårt arbete med doktoranderna måste kvalitetssäkras och vi behöver arbeta med gemensam mottagning av doktorander över skolorna, säger Katarina Jonsson Berglund.

Det utbildningsadministrativa arbetet styrs till stor del av lagar och förordningar. Katarina Jonsson Berglund och Helene Rune menar att förståelsen är stor inom KTH för att arbetet med att säkerställa att de utbildningsadministrativa processerna är rättssäkra har hög prioritet i samgåendearbetet.

Text: Marianne Norén

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-05-11