Till innehåll på sidan

Driftsinformation för anställda

 • Avveckling av login.kth.se och CAS protokollet

  Publicerad 2021-06-01

  Kommer att bytas mot en modernare lösing

  Läs artikeln
 • Problem med kalenderkoppling

  Publicerad 2021-05-07

  Telefonanknytning stängs inte vid kalenderhändelse

  Läs artikeln
 • Åtgärdat: Inkommande e-post hamnade i skräppost

  Publicerad 2021-05-06

  Problem med inkommande e-post under en timme

  Läs artikeln
 • Ladok-Problem att attestera resultat

  Publicerad 2021-05-06

  Problem att attestera resultat med senaste versionen(14.1) av webbläsaren Safari

  Läs artikeln
 • Uppdaterad: Delad brevlåda i en iPhone eller iPad

  Publicerad 2021-05-05

  Fungerar igen sedan iOS version 14.5+ (Iphone/Ipad med IOS 14 försvann möjligheteten att öppna delade mailboxar).

  Läs artikeln
 • Uppdaterat: Problem vid återautentisiering (attestering) av betyg

  Publicerad 2021-05-05

  Problem vid attestering av betyg. Berörda är examinatorer – attestering av resultat. Se nedan

  Läs artikeln
 • Fel i Tidrapport v. 18 tor - fre som behöver rättas av den anställde

  Publicerad 2021-04-30

  Nedanstående information rör all personal som använder Tidrapport 2021 (Excelfilen som räknar flextid).

  Läs artikeln
 • Leveransproblem för KTH certifierade datorer och tillbehör

  Publicerad 2021-04-23

  Komponentbrist hos datortillverkare

  Läs artikeln
 • Zoom - Kalender och kontakt integration inaktiveras

  Publicerad 2021-03-30

  Det är inte tillåtet att spara sitt KTH lösenord i externa tjänster

  Läs artikeln
 • Låsning av hörsalar

  Publicerad 2021-03-01

  Hörsalar på KTH återgår till att vara låsta

  Läs artikeln
 • Covid-19: Möblering i datorsalarna

  Publicerad 2020-10-09

  Ändra inte möbleringen

  Läs artikeln
 • Verktyg för distansarbete

  Publicerad 2020-03-12

  Högt tryck på verktyg för distansarbete

  Läs artikeln
 • Status på projektet för retroaktiv deaktivering av e-postkonton

  Publicerad 2020-03-05

  Enligt tidigare beslut (V-2019-0587) kommer KTH från och med 2019-10-01 börja deaktivera e-postkonton och övriga IT-resurser för personer som slutar p...

  Läs artikeln
 • Information angående deaktivering av e-post/KTH konto

  Publicerad 2019-10-01

  Enligt tidigare beslut (V-2019-0587) kommer KTH från och med 2019-10-01 börja deaktivera e-postkonton och övriga IT-resurser för personer som slutar p...

  Läs artikeln
 • Beslut om deaktivering av e-post när anställning, studier eller annan anknytning till KTH upphör

  Publicerad 2019-07-15

  Rektor har beslutat att häva den praxis som sedan 2002 inneburit att anställda och studenter fått behålla sina e-postadresser i kth.se-domänen även nä...

  Läs artikeln