Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vikten av kommunikation och sociala inslag vid digital utbildning

Klar kommunikation är extra viktigt för digital utbildning eftersom upplägget för olika kurser ofta variera stort. Studenterna behöver förstå ditt kursupplägg, dina förväntningar på dem och hur de kontaktar dig, bland annat. Variationen är även varför du bör uppmuntra socialt samspel och interaktion mellan studenterna, det är inte uppenbart vad de kan och får göra tillsammans.

Dessa rekommendationer gäller för digital utbildning på KTH, det vill säga campusutbildning eller distansutbildning som använder digitala verktyg. Rekommendationerna på denna sida är fastställda av .

När du genomför din digitala utbildning rekommenderar vi följande:

  • Ge tydliga instruktioner
  • Förmedla ditt kursupplägg och din förväntan till studenterna
  • Var tillgänglig för dina studenter
  • Skapa ett socialt sammanhang
  • Uppmuntra studenter att arbeta tillsammans. 

Anpassa rekommendationerna till din kurs

Varje utbildningssituation är unik och som lärare bör du därför kritiskt förhålla dig till dessa rekommendationer. Fundera på hur de är eller inte är relevanta för just din kurs.

Ge tydliga instruktioner

Det är viktigt att du kommunicerar tydligt till dina studenter vad som förväntas av dem, vad som ska göras, hur och när. Studenterna känner sig ofta mer ensamma vid distansstudier och behöver då särskilt tydliga instruktioner, vilket också gör att missförstånd kan undvikas.

Ta gärna del av följande resurser:

Förmedla ditt kursupplägg och din förväntan till studenterna

Det finns en stor variation i hur digitala utbildningar utförs och de flesta studenter har större erfarenhet av traditionell salsundervisning. Därför är det en god idé att du som lärare förklarar hur kursen är upplagd och vad studenterna förväntas göra för att klara av kursen. Inkludera gärna vilka verktyg som kommer användas i kursen.

Ta gärna del av följande resurser:

Var tillgänglig för dina studenter

På KTH förväntas kurser för programstudenter ha schemalagd undervisning på campus eller via webbmöte. Hur du utför den schemalagda undervisningen är upp till dig, men inga digitala verktyg kan helt ersätta lärarnärvaro. Var tydlig gentemot studenterna om hur och när lärare och assistenter finns tillgängliga för att svara på frågor. En bra idé kan vara att svara på frågor i ett diskussionsforum då många studenter ofta har liknande frågor.

Ta gärna del av följande resurser:

Skapa ett socialt sammanhang på distans

Känslan av isolering är en vanlig återkoppling kring digital utbildning som till stor del är på distans, för både studenter och lärare. Försök därför att visa en social närvaro genom att uppmuntra till dialog och skapa en känsla av samhörighet mellan lärare och studenter samt studenter emellan. Ett effektivt sätt att öka känslan av social närvaro i webbmöten är att både lärare och studenter använder ljud och webbkamera.

Ta gärna del av följande resurser:

Uppmuntra studenter att arbeta tillsammans

Tänk på att studenterna är en viktig resurs för varandra. Att uppmuntra studenter att hjälpa varandra och arbeta tillsammans bidrar både till studenternas lärande och underlättar för dig som lärare.

Ta gärna del av följande resurser: