Till innehåll på sidan

Tips för digitala möten

Vad kan jag göra för att mitt webbmöte ska lyckas? Här följer några rekommendationer och tips om att genomföra webbmöten.

Förbered ditt möte

Se till att vara så förberedd som möjligt innan mötet. Ha materialet klart. Ska du dela skärm? Ha eventuell PowerPoint, film eller webbsida redo. Ska du ha ett möte med deltagare på andra platser i världen är det bra att tänka på vad klockan är hos dem då du väljer tidpunkt för mötet.

Tydliga instruktioner till deltagarna

Var tydlig i dina instruktioner till deltagarna/studenterna om vad som ska ske under mötet och vad som förväntas av dem. Att deltagarna är förberedda är viktigt för att mötet ska bli lyckat. Maila gärna ut en instruktion någon dag innan och/eller länka till guider på webben. Ska mötet/seminariet även spelas in? Upplys deltagarna om det innan och påminn gärna om det igen innan mötet startar.

Användbara funktioner i Zoom

Vanliga problem under digitala möten

Ljudet hackar

Orsak: Beror på svagt trådlöst nät (när möjligt använd fastnätverk).

Lösning:

  1. Stäng av kameran.
  2. Avbryt och anslut igen till mötet.
  3. Ring in till mötet med din telefon (alla KTHs möteslösningar har ett telefonnummer man kan ringa in till).

Rundgång

Orsak: Mikrofonen är för nära högtalarna (vanligt på laptops).

Lösning:

  1. Använd headset.
  2. Mute din mikrofon när du inte har ordet.

Pixlig bild

Orsak: Beror på svagt trådlöstnätverk.

Lösning: Anslut till ett fastnätverk.

Otydlig bild/ mörk bild

Orsak: Ljuset kommer bakifrån tex man har ett fönster bakom sig alternativt brist på belysning i rum.

Lösning: Se till att ljuset kommer framifrån, kontrollera kamerabild innan du ansluter och justera.

Inköpsråd

Kameror och mikrofoner till datorer

För att vara med på en videokonferens med din dator så behöver du ha en kamera och mikrofon. Bärbara datorers inbyggda kamera fungerar vanligtvis till webbmöten.

Normalt brukar externa kameror även inkludera en mikrofon. Kameror och mikrofoner som vi rekommenderar har testats både i Windows och Mac OSX.

Kompletterande utrustning

Högkvalitativa videokonferenssystem

Dina behov och anslutningsmöjligheter avgör vilken produkt som bör köpas in.

Hör gärna av dig till KTH-IT-Support om du har några frågor och behöver hjälp från oss.