Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Resurser och rekommendationer för digital utbildning

Du som lärare hittar här rekommendationer inom digital utbildning och länkar till relaterade resurser. Här förklaras också hur du ska hantera upphovsrätt för undervisningsmaterial.

Utnyttja existerande kunskap och stöd

Överkomplicera inte din planering för din kurs med digitala inslag, börja enkelt och med stöd av befintlig kunskap. KTH har många stödresurser och kvalitetssäkrade digitala verktyg som finns till för att användas av dig! Undersök vad dina kollegor använder för olika undervisnings- och bedömningsmetoder för att se om du kan använda någon kombination av dem i din kurs.

Utnyttja existerande kunskap och stöd

Vikten av kommunikation och sociala inslag vid digital utbildning

Klar kommunikation är extra viktigt för digital utbildning eftersom upplägget för olika kurser ofta variera stort. Studenterna behöver förstå ditt kursupplägg, dina förväntningar på dem och hur de kontaktar dig, bland annat. Variationen är även varför du bör uppmuntra socialt samspel och interaktion mellan studenterna, det är inte uppenbart vad de kan och får göra tillsammans.

Vikten av kommunikation och sociala inslag vid digital utbildning

Utvärdera kursen och dela din kunskap

För att utveckla din kurs behöver du utvärdera den och diskutera dina erfarenheter av ditt kursupplägg med andra lärare. KTH tillhandahåller verktyg för att utvärdera din kurs och uppmuntrar det kollegiala samarbetet. Du kan delta i olika arenor på KTH som är designade för att dela kunskap och erfarenheter mellan kollegor. Med Canvas Commons kan du enkelt dela ditt kursmaterial och ta del av andras material.

Utvärdera kursen och dela din kunskap

Använda andras undervisningsmaterial

När du letar efter bilder och annat material att använda i dina egna presentationer är det viktigt att du har koll på upphovsrätt. Om du inte själv skapar exempelvis egna bilder eller video finns det fritt material på webben att söka fram och som du får använda. Läs mer om öppna lärresurser, upphovsrätt och annat som är bra att veta för dig som är lärare.

Använda andras undervisningsmaterial