Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utvärdera kursen och dela din kunskap

För att utveckla din kurs behöver du utvärdera den och diskutera dina erfarenheter av ditt kursupplägg med andra lärare. KTH tillhandahåller verktyg för att utvärdera din kurs och uppmuntrar det kollegiala samarbetet. Du kan delta i olika arenor på KTH som är designade för att dela kunskap och erfarenheter mellan kollegor. Med Canvas Commons kan du enkelt dela ditt kursmaterial och ta del av andras material.

Dessa rekommendationer gäller för digital utbildning på KTH, det vill säga campusutbildning eller distansutbildning som använder digitala verktyg. Rekommendationerna på denna sida är fastställda av .

  • Reflektera och utvärdera
  • Sprid din kunskap
  • Dela med dig av ditt undervisningsmaterial

Anpassa rekommendationerna till din kurs

Varje utbildningssituation är unik och som lärare bör du därför kritiskt förhålla dig till dessa rekommendationer. Fundera på hur de är eller inte är relevanta för just din kurs.

Reflektera och utvärdera

Reflektera och utvärdera både kontinuerligt under kursens gång och när kursen har avslutats. Skapa ett underlag som hjälper dig vidareutveckla din användning av digitala verktyg för att stödja studenternas lärande. Diskutera kursupplägget med dina studenter, i lärarlagen och med kollegor. 

Kom ihåg att dela med dig av kursutvärderingens resultat med studenterna.

Ta gärna del av följande resurser:

Sprid din kunskap

Prata gärna med kollegor om din upplevelse av digital kursdesign. Dela exempel på både det som varit utmanande eller svårt och det som fungerat bra. Ofta är man inte ensam med sina funderingar. Vill du så kan du låta en lärarkollega komma in i ditt kursrum i Canvas för att titta på ditt upplägg. 

Du kan även delta i arenor designade för att dela kunskap. Till exempel är “Storträffen” ett forum på KTH där du kan diskutera olika teman kopplat till pedagogik och lärande med lärare, studenter och andra intressenter. Utöver det finns det både interna och externa konferenser riktade till att utveckla lärares undervisning.  

Ta gärna del av följande resurser: 

Dela med dig av ditt undervisningsmaterial

KTH:s verksamhet är i huvudsak finansierad av offentliga medel. Dela därför gärna med dig av undervisningsmaterial som du tror andra kan nyttja. Om du vill dela ditt kursupplägg kan du göra din kurs öppen för KTH-användare eller allmänheten. Du kan annars använda “Canvas Commons” för att dela olika typer av lärresurser, t.ex. bilder, videor, ljud, färdiga moduler och quiz. Du som lärare kan även ladda hem andras material från Canvas Commons för att använda i din kurs i Canvas. 

Obs! Tänk som alltid på upphovsrätten när du använder andras material eller delar med dig av ditt material. 

Ta gärna del av följande resurser: