Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontakter till utbildningsstöd på KTH

Här samlas kontaktuppgifter och genvägar till olika funktioner inom KTH:s utbildningsverksamhet, både på gemensamt verksamhetsstöd (GVS) och på skolorna.

Navigera på sidan

Arbetsliv och samverkan

Näringslivssamverkan på KTH ger stöd i att hitta t.ex. externa gästföreläsare eller representation till programråd eller projektuppdrag i kurs. Du kan också gå med i PriU-gruppen för arbetsliv och samverkan.

Kontakter för arbetslivskoppling och samverkan i utbildningen

Delportfölj utbildning

Delportfölj utbildning styr utveckling och förvaltning av den digitala utbildningsmiljön vid KTH och hjälper KTH:s studenter, lärare och teknisk/administrativ personal att tillsammans skapa utbildning av hög kvalitet.

Delportfölj utbildning

E-lärande

E-lärande ansvarar för stöd, support och handledning i de system och digitala verktyg som du som lärare använder i undervisning och examination. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller behöver stöd, tips och inspiration kring både teknik och pedagogiska metoder.

E-lärandes kontakt- och supportuppgifter

Canvas - guider och rekommendationer

Boka personlig handledning hos e-lärande

Examination

Varje skola har en kontaktperson för planering och samordning av examination, och det finns även centralt stöd kring digitala examinationsupplägg. 

Kontakt för examination

IT-support

Om du som anställd har tekniska frågor/stödbehov kring verktyg och system som används för utbildning är du välkommen att kontakta IT-support.

IT-supports kontaktsidor

Livslångt lärande

Livslångt lärande innefattar anslagsfinansierad vidareutbildning, uppdragsutbildning, MOOC och andra mer informella läraktiviteter som exempelvis öppna föreläsningar och seminarier. Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar med livslångt lärande.

Kontakter för livslångt lärande

Studentrekrytering

Internationell studentrekrytering

Se aktivitetsplan och kontakt för internationell studentrekrytering . Ansvaret för att rekrytera internationella studenter ligger på avdelningen för utbildningsstöd (EDO/IRO)/Internationell studentrekrytering .

Nationell studentrekrytering

Se aktivitetsplan för Nationell studentrekrytering . Ansvaret för att rekrytera nationella studenter ligger hos avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan . 

Funktionsmejladress: studentrekrytering@kth.se

Studieadministrativa system

Har du som anställd frågor om KTHs studieadministrativa systemen eller behöver stöd i användandet, kontakta oss: studieadministrativa system .

Tillgänglighet och Funka

Om du som anställd behöver veta var man vänder sig med olika typer av frågor om tillgänglighet inom utbildning på KTH, kontakta:

Tillgänglig utbildning på KTH

Utbildningsadministration

Du som anställd kan kontakta utbildningsadministrationen om du har frågor eller behöver stöd kring de utbildningsadministrativa processerna, hitta ansvarig för respektive process: Utbildningsadministrativa processer .

Utbildningsutveckling och högskolepedagogik

Om du som lärare har frågor eller behöver stöd med utveckling av kurser, utbildningsprogram, lärmiljöer och den egna pedagogiska kompetensutvecklingen, kontakta:

Högskolepedagogiska nätverk, SoTL och kurser m.m.

Webbredaktion

Redaktionen arbetar med att förbättra webbsidor på Intranätet för lärare, administratörer och på Studentwebben för studenter. Om du har frågor/synpunkter eller vill felanmäla någon webbsida kan du mejla direkt till ansvarig person för respektive webbsidor eller kontakta gruppens samordnare.

Webbredaktion för utbildningsstöd

Kontakter för utbildning på skolorna

ABE - arkitektur och samhällsbyggnad

ABE: grundutbildningsansvariga

ABE: forskarutbildningsansvariga

ABE: utbildningskansli

CBH - kemi, bioteknologi och hälsa

CBH: programansvariga på grundutbildningar

CBH: grundutbildningsråd

CBH: forskarutbildning

CBH: utbildningsadministration

EECS - elektroteknik och datavetenskap

EECS: grundutbildningsansvariga

EECS: forskarutbildnings- och övriga utbildningsansvariga

EECS: utbildningskansli

ITM - industriell teknik och management

ITM: grundutbildningsansvariga

ITM: forskarutbildningsansvariga

ITM: grundutbildningsstöd

ITM: forskarutbildningsstöd

SCI - teknikvetenskap

SCI: grundutbildningsansvariga

SCI: forskarutbildning och övriga utbildningskontakter

SCI: programkansliet

Saknas kontaktuppgifter?

Saknar du någon kontaktuppgift på sidan som lärare och administratörer kan ha nytta av? Mejla tips till William Källback Winter på wkw@kth.se