Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Instruktioner för genomförande av programspecifika digitala event (HT)

Följande instruktioner är framtagna för dig som ska planera och genomföra ett programspecifikt digitalt event för presumtiva studenter.

Event för presumtiva studenter

Syftet med eventen är att erbjuda presumtiva studenter en djupare inblick i KTHs program. Det är ett tillfälle att marknadsföra sitt program en bra service att erbjuda, vilket förhoppningsvis leder till ökat söktryck av kvalitativa studenter. Att träffa representanter från programmet och ställa programrelaterade frågor direkt till programansvarig ligger i presumtiva studenters intresse, om man deltar i denna typ av event har man stort intresse och driv att ansöka och sedemera blir antagen till programmet. 

Hur du går till väga

 1. Bestäm datum och tid för eventet som passar din kalender
  • Vi rekommenderar att ni genomför eventet någon gång mellan v.46 och v.51. Veckorna innan erbjuder vi webbinarier för vardera skola, vilket kan vara fördelaktigt att målgruppen tagit del av innan de programspecifika eventen.
  • Om ditt program är mindre eller delar kursinnehåll med ett annat program, kanske kan ni samköra? Koordinera då med andra PA.
 2. PA bestämmer vad eventet ska handla om och vad presentationen innehåller.
  • Vi rekommenderar att PA deltar tillsammans med studentambassadören (och eventuellt en masterkoordinator).
  • Nedan finns förslag på agenda och inspiration på presentationer.
  • Kanske har du redan en programpresentation, det är då bra att se till att den är uppdaterad för bäst genomslagskraft (t ex uppdaterade siffror och/eller visuell identitet - kontakta Julia Hahrs  om du vill ha hjälp med det sistnämnda).
  • Vi uppmuntrar att ni spelar in presentationen och delar med oss efter. Vi kan då publicera filmen på er programsida men att studenter endast kan nå den om de signar upp. Detta möjliggöra för oss att nå studenter som är intresserade av just ert program i framtiden.
 3. Kontakta Julia Hahrs på ISR och meddela när du tänkt genomföra eventet. ISR skapar Zoominbjudan och bjuder in PA som värd (du måste vara inloggad via ditt KTH-konto) samt målgruppen. Vi marknadsför eventen på hemsidan, i vårt nyhetsbrev, under andra event och i våra sociala medie kanaler.

PA är värd under eventet och ansvarig för innehåll och presentation samt att koordinera med sitt programs studentambassadör. ISR ansvarar för att skapa eventet i Zoom, förbereda studentambassadörer samt marknadsföring. ISR är vantligtvis inte med under själva eventet, om man skulle vilja det, kontakta Julia Hahrs