Antagning till masterprogram

KTH använder antagningssystem NyA. NyA är ett nationellt antagningssystem som förutom masterantagning även används för antagning till civil- och högskoleingenjörsprogram, arkitekturprogrammet, fristående kurser, fort- och vidareutbildningskurser, kurs inom program mm.

En överblick över processen

Den som vill söka ett masterprogram på KTH ansöker på webben, via www.universityadmissions.se (www.antagning.se på svenska). Den som söker till MASTERHT18 kommer att kunna rangordna upp till 4 olika program i sin ansökan. Webbansökan är öppen från 16 oktober 2017 till 15 januari 2018. Handlingarna ska vara uppladdade till sökandes anmälan på Universityadmissons eller inkomna per post till Universityadmissions in Sweden senast 1 februari 2018.

www.universityadmissions.se

För att ansökan skall vara komplett måste sökanden antingen ladda upp sina dokument på Antagning.se/Universityadmissions.se eller skicka in sina handlingar (examensbevis, betyg, intyg på engelskkunskaper mm) till Antagningsservice/Universityadmissions in Sweden i Östersund. Där skannas per post inkomna handlingar och läggs till den aktuella ansökan i NyA. Den sökande har ett eget konto på www.universityadmissions.se, "Dina sidor", där man loggar in för information om sin ansökan och det slutgiltiga antagningsbeskedet. Löpande information kan innefatta kopplade meddelanden om obehörighet eller att handlingarna håller på och verifieras gentemot hemuniversitetet.

Sveriges universitet och högskolor deltar i en gemensam antagningsomgång för master och hjälps åt att göra bedömning av grundläggande behörighet på avancerad nivå. Detta sker i något som kallas VO (virtuell organisation för bedömning av akademiska meriter) och utgörs av antagningshandläggare på universitet/högskolor runt om i Sverige. VO bedömer om den sökande har en examen som till nivå och omfattning motsvarar en kandidatexamen på 180 ECTS, dokumentens äkthet samt om sökanden har tillräckliga engelskakunskaper. VO arbetar utifrån vissa nationellt överenskomna bedömningsriktlinjer och är uppdelad i specialiserade landgrupper.

Lokalt ansvarar KTH för bedömning av den särskilda behörigheten (SB), samt för meritvärdering (MV) av den sökande, enligt beslut i utbildningsplaner. Bedömningen görs av programansvarig/programkoordinator och görs oavsett vilken prioritet den sökande har på aktuellt sökalternativ. Den som ska göra bedömning på särskild behörighet/meritvärdering ska ha tillgång till NyA-webben.

I enlighet med fastställd tid-/produktionsplan sker ett maskinellt urval under våren 2018. Innan urvalet måste alla i tid inkomna ansökningar vara bedömda av VO och KTH. Efter urvalet får antagna, reserver och strukna besked om resultatet via sina sidor på www.universityadmissions.se./antagning.se.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2017-12-01