Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Antagning till masterprogram

KTH använder antagningssystemet NyA. NyA är ett nationellt antagningssystem som förutom masterantagning även används för antagning till civil- och högskoleingenjörsprogram, arkitekturprogrammet, fristående kurser, fort- och vidareutbildningskurser, kurs inom program mm.

En överblick över processen

Den som vill söka ett masterprogram på KTH ansöker på webben, via www.universityadmissions.se (www.antagning.se på svenska). Den sökande kommer att kunna rangordna upp till 4 olika program i sin ansökan. Webbansökan är öppen från mitten av oktober till mitten av januari. Handlingarna ska vara uppladdade till sökandes anmälan på www.universityadmissons.se eller inkomna per post till University Admissions in Sweden i början av februari. Se tidplanen  för exakta datum.

www.universityadmissions.se

För att ansökan ska vara komplett måste sökanden antingen ladda upp sina dokument på www.antagning.se/www.universityadmissions.se eller skicka in sina handlingar (examensbevis, betyg, intyg på engelskkunskaper mm) till Antagningsservice/Universityadmissions in Sweden i Östersund. Där skannas per post inkomna handlingar och läggs till den aktuella ansökan i NyA. Den sökande har ett eget konto på www.universityadmissions.se, "Dina sidor", där man loggar in för information om sin ansökan och det slutgiltiga antagningsbeskedet. Löpande information kan innefatta kopplade meddelanden om obehörighet eller att handlingarna håller på och verifieras gentemot hemuniversitetet.

Sveriges universitet och högskolor deltar i en gemensam antagningsomgång för master och hjälps åt att göra bedömning av grundläggande behörighet på avancerad nivå. Detta sker i något som kallas VO (virtuell organisation för bedömning av akademiska meriter) och utgörs av antagningshandläggare på universitet/högskolor runt om i Sverige. VO bedömer om den sökande har en examen som till nivå och omfattning motsvarar en kandidatexamen på 180 ECTS, dokumentens äkthet samt om sökanden har tillräckliga engelskakunskaper. VO arbetar utifrån vissa nationellt överenskomna bedömningsriktlinjer och är uppdelad i specialiserade landgrupper.

Lokalt ansvarar KTH för bedömning av den särskilda behörigheten (SB), samt för meritvärdering (MV) av den sökande, enligt beslut i utbildningsplaner. Bedömningen görs av programansvarig/programkoordinator och görs oavsett vilken prioritet den sökande har på aktuellt sökalternativ. Den som ska göra bedömning av särskild behörighet/meritvärdering ska ha tillgång till NyA-webben.

I enlighet med fastställd tid-/produktionsplan sker ett maskinellt urval under våren. Innan urvalet måste alla i tid inkomna ansökningar vara bedömda av VO och KTH. Efter urvalet får antagna, reserver och strukna besked om resultatet via sina sidor på www.universityadmissions.se/antagning.se.