Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Instruktioner för framtagning av film för masterprogram

Följande instruktioner är framtagna för dig som ska producera en film för ditt masterprogram att använda som komplement till programbeskrivningen. Instruktionen ger stöd för att underlätta i kontakt med byrå samt för att säkerställa att resultatet blir så bra som möjligt från ett studentrekryteringsperspektiv.

Filmens innehåll

Filmens primära syfte är att beskriva programmet, dess innehåll och vilka karriärmöjligheter som följer studierna. Filmen bör vara ett visuellt komplement till programbeskrivningen och ska främst distribueras genom att publiceras på programmets webbsida (www.kth.se/en/studies/master). Den primära målgruppen för dessa sidor är internationella studenter och därför ska språket i filmen vara engelska. Filmen bör vara 60-90 sekunder lång.

I filmen introduceras programmet av programansvarig eller annan utvald akademiker. Även en student från programmet kan säga några meningar. För de program där det finns studentambassadörer kan det vara en bra idé att kontakta dem först. Filmen innhåller också klippbilder från relevanta studiemiljöer. För klippbilderna är det viktigt att ha många statister, gärna med jämn könsfördelning och spridning av ursprung.

Exempel på programfilm

Följande tre programfilmer är framtagen med stöd från gruppen för internationell studentrekrytering. 

Manus

Manuset bör tas fram tidigt i processen och bör ha följande upplägg:

 1. En eller två meningar som introducerar ämnet som programmet fokuserar på.
 2. En eller två meningar som exemplifierar vad skudenter kan vara med och utveckla efter att de har läst programmet.
 3. En mening som nämner specialiseringar om det finns några.
 4. En eller två meningar från en student som berättar vad den tycker är de bästa aspekterna av programmet.
 5. En eller två meningar som exemplifierar med vad eller var tidigare studenter från programmet arbetar.
 6. En summerande mening som knyter samman och uppmuntrar studenten att söka.

När du utformar manus är det bra att läsa det högt för att säkerställa att det är 60-90 sekunder långt.

Format

 • Formatet ska vara 16:9. 

 • Längden ska vara 60-90 sekunder.

 • Speakerröst ska inte användas.
 • Filmen innehåller plattor som introducerar de personer som talar samt en avslutande platta med KTH:s logotyp centrerad (enligt KTH:s grafiska riktlinjer för film).
 • Filmen måste vara tillgänglighetsanpassad.
  • Allt tal vara textat.
  • Bakgrundsmusik dämpas vid tal.

Tillvägagångssätt

 1. Är du intresserad av att ta fram en film för ditt program? Meddela gärna oss i gruppen för internationell studentrekrytering (GVS/EDO/IRO/ISR) så kan vi hjälpa er att planera. Om vi har resurser kan vi bistå genom hela processen. Eventuellt kan det vara bra att också involvera kommunikatörer på din skola.

 2. Säkerställ budget på din skola. Förutsättningar för varje enskilt filmprojekt kan skilja sig från gång till gång men för framtagning av filmer inom satt ram bör det finnas en avsatt budget på cirka 50 tkr. Om fler program går samman är det möjligt att pressa budget. 

 3. Samtlig film måste beställas via KTH:s upphandlade byrå för innehållsproduktion OTW.

  1. Fyll i en brief för beställning av film för masterprogram (docx 35 kB) . Briefen är en uppdragsbeskrivning till OTW och grunden för att offerten du får ska bli tydlig. Beskriv så utförligt som möjligt vad det är du vill få producerat. Briefen skickar du sedan in till kth@otw.se .

  2. OTW återkopplar med en offert eller med kompletterande frågor för att få en mer utförlig uppdragsbeskrivning. De-breifen säkerställer att beställaren och byrån har en samsyn på uppdraget.

  3. Offert. Finns inga utestående frågetecken kring uppdragets innehåll, leverans och genomförande tar OTW fram en offert. Offerten ska specificera tydligt vad som ska levereras och vad det kostar (kompetenser, timmar, timpris eventuella delmoment samt tidsplan). Offerten accepteras av dig mailledes innan arbetet påbörjas.

  4. Uppdraget startas upp och löper enligt tidplan. Under projektets gång fram till slutlig leverans åligger det OTW att skicka skriftliga kontakrapporter till beställaren på överenskommelser som sker under projektet.

 4. När du väl kontaktat byrån är det dags att hitta den akademiker (om det inte är du själv) samt de studenter som ska medverka i filmen. Kontakta gärna studentambassadörerna  på ditt program. Det kan också vara bra att ha ett antal statister för att få ihop bra klippbilder. I enlighet med Dataskyddsförordningen måste ett Modellavtal  skrivas med alla medverkande, dessa ska diarieföras och arkiveras . Du ska också skaffa fram inspelningsplatser, främst naturliga miljöer där studenterna vistas. 

 5. Vår byrå OTW hjälper dig med planering av produktionen, tidsplan, inspelningsteam, vilka bilder som tas, inspelningsschema och att säkerställt inspelningsplatser i samråd med dig.

 6. Efter inspelningstillfället är det OTW som ansvar för postproduktion, det vill säga klippning, grafik, undertexter, korrektur och leverans.
 7. När filmen levererats så hjälper vi i gruppen för Internationell studentrekrytering till med att få den publicerade i KTH:s Youtube-kanal och på programmets webbsida.

Kontakta oss

Om ni är intresserade av att ta fram en film för ert program, kontakta oss: