Till innehåll på sidan

Uppdatering av programbeskrivningar för masterprogram

De webbaserade programbeskrivningarna är det viktigaste verktyget för att rekrytera internationella studenter. Internationell studentrekrytering, ISR, samordnar årlig kvalitetsgranskning och uppdatering av utbildningsinformation för masterprogram. Programbeskrivningarna kan även justeras löpande under året om du som PA eller handläggare önskar förbättra innehållet.

Vad är en bra programbeskrivning?

Vi har tagit fram en mall för masterprogrambeskrivning som utgör en best practice, baserad på presumtiva studenters informationsbehov och önskemål. Varje år granskar vi samtliga programbeskrivningar och ger programmen individuell feedback om vad som kan förbättras. Feedbacken skickas till programmen vid utskick i mitten av augusti.

För att säkra ett enhetligt språkbruk har vi tagit fram riktlinjer baserade på UHR:s och Svenska institutets rekommendationer för målgruppen.

Språkliga riktlinjer för internationell studentrekryterande kommunikation

Process 2022

UA-funktionerna på skolorna utser en samordnare för sin skola. Utskick med feedback-underlag för varje program sker till samordnare på skolan i augusti. Samordnare på skola distribuerar till PA och säkerställer att innehållet setts över av PA innan de returnerar till kontaktperson på ISR. Då ansökan öppnar 17 oktober är det viktigt att alla underlag når ISR i tid.

Samordnare 2022

ABE: Parivash Salimi, pvsal@kth.se

CBH: Åsa Karsberg, asakars@kth.se

EECS: Sandra Backman, sandback@kth.se

ITM: Ann-Sofie Granberg, annsofie@kth.se

SCI: Molea Jung, master@sci.kth.se

Preliminär tidplan 2023

  • Torsdag 17 augusti skickar vi ut underlag till den har direktkontakten med PA och samordnar insamlingen på skolan
  • Torsdag 21 september är deadline för samordnare på skolan att återkomma med uppdateringar till ISR
  • 22 september - 14 oktober: Språkgranskning och publicering
  • 14 oktober: uppdatering av kurslistor från Kopps (de som uppdaterats för kommande läsår)
  • 14 oktober: publicering av nya internationella studentambassadörer och studentintervjuer
  • 16 oktober 12.00: ansökan på University Admissions öppnar
  • 17 november: uppdatering av nya kurslistor från Kopps (efter KTH:s deadline)

Utbildningsplaner, kurslistor och särskild behörighet

Information såsom utbildningsplan, kurslistor och särskild behörighet tankas in i programbeskrivningen från Kopps. Se till att ha tydlig och uppdaterad information även i Kopps inför att ansökan öppnar, då presumtiva studenter söker detaljerad information om programmen.

Utbildningsplan

Kontakt

Om ni har några som helst funderingar gällande programbeskrivningar för masterprogram, tveka inte på att kontakta mig.

Det går även bra att kontakta Åsa Andersson, gruppchef Internationell studentrekrytering, asaa@kth.se , ankn. 7183.

Innehållsansvarig:Åsa Andersson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-05-11