Till innehåll på sidan

Utbildningskansliet

Utbildningsadministrationen vid CBH-skolan arbetar med lärarstöd, doktorandstöd, kursadministration och studievägledning.

Utbildningsadministrativt ansvarig, UA
Funktionsansvarig för utbildningsadministration alla nivåer från basår till forskarnivå.
Besöksadress: Teknikringen 50, plan 3

Utbildningshandläggare

Kontakt Funktion
Utbildningshandläggare
Arbetar med kurs- och utbildningsadministration inom grundutbildning för kurser och program på Campus Valhallavägen och Campus AlbaNova.
Besöksadress: Teknikringen 28, plan 5
Utbildningshandläggare
Arbetar med program och kurser i Flemingsberg
Besöksadress: Hälsovägen 11C, Huddinge
Forskarutbildningshandläggare
Arbetar med forskarutbildningsadministration i huvudsak för doktorsprogrammen på Campus Flemingsberg, men även på Campus Valhallavägen.
Besöksadress: Hälsovägen 11 C, plan 7
Forskarutbildningshandläggare
Forskarutbildningsadministration, främst med doktorsprogrammet Kemivetenskap.
Besöksadress: Teknikringen 28, plan 5
Forskarutbildningshandläggare
Forskarutbildningarna vid Campus AlbaNova.
Besöksadress: Roslagstullsbackan 21, plan 3
Forskarutbildningshandläggare
Arbetar med att hantera antagningar, individuella studieplaner, tillgodoräknanden, disputationer samt examina.
Besöksadress: Teknikringen 28, plan 5

Utbildningsstöd

Kontakt Funktion
Studievägledare
Studievägledare för programmen Tekniskt basår/ Bastermin samt Teknik och ekonomi på Campus Flemingsberg.
Besöksadress: Hälsovägen 11 C, plan 7
Studievägledare (tjänstledig)
Studievägledare för programmen Bioteknologi samt Teknisk kemi, vid Campus AlbaNova och Campus Valhallavägen.
Besöksadress: Teknikringen 50, plan 3
Studievägledare
Studievägledare för civilingenjörsprogrammet Teknisk kemi och högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik vid Campus Valhallavägen.
Besöksadress: Teknikringen 50, plan 3
Studievägledare
Studievägledare för programmen i Medicinsk teknik på Campus Flemingsberg.
Besöksadress: Hälsovägen 11 C, plan 7
Studievägledare (föräldraledig)
Studievägledare för programmen Bioteknologi samt Teknisk kemi och Tekniskt basår, vid Campus AlbaNova och Campus Valhallavägen.
Besöksadress: Teknikringen 50, plan 3
Studievägledare
Studievägledare för civilingenjörsprogrammet Bioteknologi samt Tekniskt basår, vid Campus AlbaNova och Campus Valhallavägen.
Besöksadress: Teknikringen 50, plan 3
Masterkoordinator
Arbetar med studenterna på masterprogrammen vid Campus Valhallavägen och Campus AlbaNova.
Besöksadress: Teknikringen 50, plan 3
Masterkoordinator och internationell koordinator
Arbetar med studenterna på masterprogrammen vid Campus Flemingsberg och Campus AlbaNova.
Besöksadress: Hälsovägen 11C, plan 7
Studievägledare
Studievägledare för högskoleingenjörsprogrammen Datateknik och Elektroteknik.
Besöksadress: Hälsovägen 11 C, plan 7
Internationell koordinator
Arbetar med utresande utbytesstudenter och dubbeldiplomstudenter.
Besöksadress: Teknikringen 50, plan 3
Tjänstledig