Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ledningskansli

CBH skolans ledningskansli ger stöd till CBH:s ledning med verksamhetsplanering, uppföljning, dokumentation, dokumenthantering, avtalshantering och administrativt stöd.

Det här arbetar vi med

Kontakt

Besöksadress: Teknikringen 30, plan 6 och 7, KTH Campus
Postadress: Skolan för kemiteknik, bioteknologi och hälsa, 100 44 Stockholm

Funktionsmejladresser

avtal@cbh.kth.se - frågor rörande avtal

registrator@cbh.kth.se  - frågor rörande dokumenthantering och arkivering

Medarbetare

Medarbetare på CBH Ledningskansli

Chef över CBH Ledningskansli