Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avtalshantering

Här hittar du information om hur rutinerna kring hanteringen av forskningsavtal går till.

Forskningsavtal

CBH-skolans avtalskoordinator hjälper skolans forskare att komma i kontakt med KTH:s jurister på RSO Affärsjuridik. Kontakta avtalskoordinatorn om du behöver hjälp med upprättande eller granskning av avtal eller när du behöver skolchefens signatur under processen (t.ex. för skolans bekräftelse, stödbrev, projektparts godkännande).

Upprättande/granskning av avtal

RSO Affärsjuridik  upprättar, granskar och förhandlar avtal mellan KTH och företag, organisationer och myndigheter. Men innan jurist kopplas in måste ärendet först beredas på skolan och registreras i RSO:s ärendehanteringssystem CASE. Kontakta avtalskoordinatorn med ett eventuellt avtalsförslag samt bifoga viktig information om projektet, se lista nedan. Först när avtalskoordinatorn har fått all nödvändig information skickas det vidare till juristerna och ärendet påbörjas. Notera att det kan ta lång tid att granska/förhandla ett avtal, därför är det viktigt att tillhandahålla så mycket information om projektet som möjligt direkt.

Viktig information inför upprättande/granskning av avtal:

Processbeskrivning – forskningsprojekt med extern finansiär

Processbeskrivning som gäller för de flesta forskningsavtal (från utlysning av medel till att avtal tecknas) finner du här: Avtalsprocess: extern forskningsfinansiering

Delegationsordning

Vem har behörighet att signera avtalet? Se delegationsordningen för de flesta avtalstyper här .

RSO Forskningsstöd

RSO Forskningsstöd ger särskilt stöd till forskare som ska koordinera EU- och andra samverkansprojekt. Forskningshandläggare på RSO hanterar också processen för t.ex. forskningsplattformar och forskningscentra.

RSO Forskningsstöd ger även information om finansieringsmöjligheter och erbjuder rådgivning i ansökningsarbetet, läs mer om deras tjänster här: RSO Forskningsstöd .

Industridoktorandavtal

Grönt ljus

Notera att innan en industridoktorand kan antas måste ett så kallat Grönt ljus inhämtas. Läs mer om Grönt ljus-processen här .

KTH har en avtalsmall för industridoktorandavtal och kan fås av avtalskoordinatorn. Följs mallen utan ändringar så kan den signeras av skolchef, företaget och doktoranden. Görs det däremot justeringar i avtalet måste det granskas av jurist innan signering.

Läs mer: Processbeskrivning – industridoktorandavtal