Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rutin för antagning av doktorander

Innan en ny doktorand rekryteras måste en grönt ljus-blankett fyllas i. En kopia av den finansiella planen ska bifogas som bilaga till blanketten. Om en licentiatstudent ska rekryteras krävs ytterligare en bilaga med en motivation för den avsedda examen.

Grönt ljus-blanketten måste granskas i god tid innan planerad utlysning. Prefekt och FA granskar och signerar, varefter skolchef beslutar om "Grönt ljus" för rekrytering. Blankett som signerats av prefekt och FA, samt beslutats av skolchef, lämnas till HR-ansvarig som handlägger annonseringen. HR diarieför blanketten och informerar handledare och SSG om beslutet.

Ladda ner: Grönt ljus-blanketten (docx 104 kB)

Ladda ner: Lista över ansvariga personer i Gröntljus-processen (pdf 41 kB)

Antagning steg för steg

Flödesschema över antagningsprocessen för doktorander på CBH.

1. Grönt ljus-ansökan om en studieplats

 • Fyll i grönt ljus-formuläret (kort information om hur de nödvändiga resurserna har säkrats, t.ex. handledning, projekt, studiemiljö, behov av etiska tillstånd etc.)
 • Bilaga 1. Finansiell plan (budget från ekonomichef och avdelningschef)
 • Bilaga 2. Motivering för rekrytering av en licentiat (behövs endast för licentiatexamen)
 • SSG informeras

Ladda ner: Motivering för rekrytering av en licentiat (docx 98 kB)

2. Rekrytering

 • Gemensam utlysning för doktorandtjänster nio gånger per år
 • Grundläggande och särskild behörighet måste granskas för alla sökande. Tillsvidare sker detta som tidigare på skolnivå av den som rekryterar
 • Grundläggande behörighet (alla sökande ska utvärderas): 240 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå (mastersnivå), samt kunskaper i engelska motsvarande den nivå som krävs för mastersstudenter (engelska B/6)
 • Särskild behörighet och förkunskaper (alla sökande ska utvärderas): anges i den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet
 • Gallring av sökande som inte uppfyller grundläggande behörighet
 • Urvalslista: kandidater som uppfyller grundläggande och särskild behörighet väljs ut för vidare granskning (personlig intervju och arbetsprov rekommenderas)

3. Beslut om antagning (detta är inte en ansökan):

 • Behörighet (FA:s beslut)
 • Handledare (beslut)
 • Antagningsdatum = datum då det formella beslutet fattas av skolchefen (datum för undertecknande)
 • Startdatum bestäms (måste vara efter antagningsdatum)
 • Etablering i Ladok
 • Beslutet om antagning ska skickas till alla kandidater som också ansöker om studievisum

4. Beslut om anställning

 • Endast en antagen student kan anställas som doktorand
 • Anställningsdatum (kontrakt) fastslås som startdatum
 • Studievisa måste ha utfärdats innan studenten inleder sina studier

5. Bra start - Upprätta ISP

 • Grunddata importeras från Ladok till eISP-systemet
 • Obligatoriskt uppstartsmöte inom 2-4 veckor efter studiestart
 • FA/vice FA etablerar ISP inom ungefär en månad efter studiestart

Punkt 4 och 5 kan utföras parallellt men efter det faktiska startdatumet.